Ocena brak

Taoizm

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Taoizm również powstał w Chinach. Jest to sys­tem filozoficzno-religijny, przy czym jego wymiar filozoficzny różni się znacznie od religijnego. Filozoficzne rozważania dotyczą głównie przeni­kającej wszystko harmonii, przepływającego przez świat pierwiastka tao. Mędrzec powinien wystrze­gać się sprzeciwiania naturalnemu porządkowi panującemu w świecie przyrody i wśród ludzi. Taoizm jako religia jest silnie związany z ludowy­mi kultami wielu bogów, zawiera też ezoteryczną wiedzę o duchach, demonach i dwóch rodzajach energii jin i jang.
Taoizm jako religia nigdy nie zyskał popular­ności poza Chinami, natomiast jego warstwa filo­zoficzna do dziś budzi wielkie zainteresowanie. Konfucjanizm z kolei wywarł ogromny wpływ na religię w Japonii.

Podobne prace

Do góry