Ocena brak

TALLBOY - bomba lotnicza

Autor /edward Dodano /01.03.2011

Brytyjska bomba lotnicza, jedna z najcięższych używanych w II woj­nie światowej, ważyła 5430 kg. Skonstruowana przez Barnesa *Wal-lisa jako mniejsza wersja najcięższej bomby * Grand Slam(10 955 kg), po raz pierwszy została użyta w czerw­cu 1944 r. Do końca wojny dywizjon specjalnie przygotowanych samolo­tów zrzucił 854 takie bomby, m.in. na niemiecki pancernik *Tirpitz.

Podobne prace

Do góry