Ocena brak

TALES Z MILETU

Autor /Torpet Dodano /19.04.2012

Gr. Thalśs, ok. 620-ok. 540 pne., gr. kupiec, podróżnik, matematyk, astronom i filozof zaliczany do „siedmiu mędrców greckich" (zob. Mędrcy).

Wg pisarzy staroż. brał udział w życiu polit. i gosp. Miletu. W czasie podróży handlowych, zwł. po Egipcie, nabył ogromnej wiedzy w licznych dziedzinach, zastanawiał się nad zjawiskiem magnesu (przypisywał bursztynowi rodzaj duszy), nauczał o roli Małej Niedźwiedzicy w nocnej żegludze, obliczył wysokość piramid wg długości ich cienia, miał przewidzieć zaćmienie Słońca 28 V 585 pne. Arystoteles uważał go za założyciela jońskiej szkoły filozofów przyrody, a nawet za pierwszego filozofa w ogóle.

Sądzi się, że pierwszy uczynił próbę sprowadzenia wielości zjawisk do jednej praprzyczyny; miała nią być woda otaczająca ze wszech stron płaski krąg Ziemi. Ale wg nowszych poglądów pierwszą teorię rozwoju stworzył i był pierwszym filozofem Anaksymander z Miletu, uczeń Talesa.

Kto ręczy, ten jęczy przysł., kto za kogo ręczy, tego bieda męczy; przypisywane przez Platona (Charmides, 165A) i Auzoniusza (łac. Sponde, noxa est praesto tibi) Talesowi, przez innych Chilonowi a. Diogenesowi Laertiosowi; por. też Biblia, Eklezjastyk, 29, 24; Przypowieści, 11, 15 i 22, 26.

Nąjdziwniejszą rzeczą, jaką w życiu widziałem, był stary tyran, gr. geronta tyrannon, powiedzenie Talesa; por. Tyran (Dziw na świecie...). Tales w studni. Platon (Theaitetos, 174A) pisze: „Tales, obserwując gwiazdy i zadzierając głowę w górę, wpadł do studni, z której go wyciągnęła, jak powiadają, ładna i sprytna służąca tracka. Uczony pragnął poznać, co się dzieje na niebie, ale nie zauważył tego, co było tuż przed nim, u jego stóp."

Podobne prace

Do góry