Ocena brak

Tablica chronologiczna - Przed Chrystusem

Autor /spec Dodano /14.03.2011

800. Założenie Kartaginy

790. Najazd Etiopów na Egipt (utworzenie XXV Dynastii)

776. Pierwsza Olimpiada

753. Założenie Rzymu

745. Tiglat Pileser III podbija Babilonię i zakłada Nowe Państwo Asyryjskie

722. Sargon II daje Asyryjczykom broń żelazną 

721. Zesłanie Izraelitów 

680. Esarhaddon zajmuje Teby egipskie i obala XXV etiopską dynastię 

664. Psametych I oswobadza Egipt i zakłada Dynastię XXVI (do r. 610) 

608. Necho Egipski zwycięża Jozję, króla Judy, w bitwie pod Megiddo 

606. Chaldejczycy i Medowie zajmują Niniwę  Założenie Państwa Chaldejskiego 

604. Necho posuwa się aż do Eufratu, gdzie Nebukadnezar zadaje mu klęskę (Nebukadnezar bierze Żydów do niewoli babiloń.) 

550. Cyrus Perski następuje po medyjskim Kyaksaresie. Cyrus zwycięża Krezusa. Około tego czasu żyje Budda, Konfucjusz i Lao-Tse

539. Cyrus zajmuje Babilon i zakłada Państwo Perskie 

521. Dariusz I, syn Hystaspesa, panuje od Hellespontu do Indu Wyprawa Dariusza do Scytii 

490. Bitwa pod Maratonem 

480. Bitwy pod Termopilami i Salaminą

479. Bitwy pod Platejami i Mykale. Ostateczna klęska Persów

474. Grecy sycylijscy niszczą flotę etruską  

431. Początek wojny peloponeskiej (do 404)

401. Odwrót Dziesięciu Tysięcy

359. Filip królem Macedonii

338. Bitwa pod Cheroneją

336. Wojska macedońskie wkraczają do Azji. Śmierć Filipa

334. Bitwa nad Granikiem

333. Bitwa pod Issos

331. Bitwa pod Arbelą

330. Śmierć Dariusza III

323. Śmierć Aleksandra Wielkiego

321. Czandragupta zajmuje Pendżab. Wielka klęska Rzymian w Wąwozach Kaudyńskich. (Wojna z Samnitami).

281. Pyrrus najeżdża Italię

280. Bitwa pod Herakleją

279. Bitwa pod Auskulum

278. Gallowie wpadają do Azji Mniejszej i osiadają w Galacji

275. Pyrrus opuszcza Italię

264. Pierwsza wojna punicka (Asoka rządzi w Beharze — do r. 227)

260. Bitwa pod Mylę

256. Bitwa pod Eknomus

246. Szi-Hwang-Ti królem T'sin

220. Szi-Hwang-Ti cesarzem Chin

214. Rozpoczęcie budowy Wielkiego muru chińskiego

210. Śmierć Szi-Hwang-Ti

202. Bitwa pod Zamą

146. Zburzenie Kartaginy

133. Attalos testamentem oddaje Pergamon Rzymowi

102. Mariusz odpiera Germanów

100. Triumf Mariusza (Chińczycy zajmują dolinę Tarim)

89. Wszyscy wolni mieszkańcy Italii stają się obywatelami rzymskimi

73. Bunt niewolników pod wodzą Spartakusa 

71. Klęska i koniec Spartakusa

66. Pompejusz prowadzi wojska rzymskie nad M. Kaspijskie i Eufrat. Spotyka Alanów

48. Juliusz Cezar zwycięża Pompejusza pod Farsalos 

44. Śmierć Juliusza Cezara 

27. Caesar Augustus princeps (do 14 po Chr.) 

4. Prawdziwa data urodzenia Jezusa

Podobne prace

Do góry