Ocena brak

Tablica chronologiczna - Po Chrystusie

Autor /spec Dodano /14.03.2011

14. August umiera. Tyberiusz cesarzem

30. Ukrzyżowanie Jezusa

41. Klaudiusz (pierwszy cesarz legionowy) obwołany cesarzem przez gwardię pretoriańską po zabójstwie Kaliguli

68. Samobójstwo Nerona (Galba, Otho, Witeliusz cesarzami)

69. Wespazjan

102. Pan Czau nad Morzem Kaspijskim

117. Hadrian następuje po Trajanie. Rzymskie cesarstwo osiąga maksimum swej rozległości

138. (Indo-Scytowie w tym czasie niszczą ostatnie ślady helleńskiego władztwa w Indiach)

161. Marek Aureli następuje po Antoninie Pobożnym

164. Zaczyna się wielka zaraza, która trwa aż do śmierci Marka Aurelego (180). Zaraza sroży się również w Azji (Zaczyna się okres wojen i zamętu w Cesarstwie Rzymskim, który trwa prawie całe stulecie)

220. Koniec dynastii Han. Początek czterechsetletniego zamętu w Chinach

227. Ardaszir I (pierwszy szach z rodu Sassanidów) kładzie kres panowaniu Arsacydów w Persji

242. Mani naucza

247. Gotowie przechodzą Dunaj

251. Wielkie zwycięstwo Gotów. Cesarz Decjusz zabity

260. Sapor I, drugi szach sassanidzki, zajmuje Antiochie, bierze do niewoli cesarza Waleriana i zostaje odcięty w drodze powrotnej z Azji Mn. przez Odenata z Palmyry

277. Mani ukrzyżowany w Persji

284. Dioklecjan cesarzem

303. Prześladowanie chrześcijan za Dioklecjana

311. Galeriusz zaprzestaje prześladowania chrześcijan

312. Konstantyn cesarzem

323. Konstantyn przewodniczy soborowi w Nicei

337. Konstantyn przyjmuje chrzest na łożu śmierci

361—3. Julian Apostata usiłuje wprowadzić mitraizm na miejsce chrystianizmu

392. Teodozjusz Wielki cesarzem wschodnim i zachodnim 

395.  Śmierć Teodozjusza Wielkiego. Honoriusz i Arkadiusz wprowadzają na nowo podział cesarstwa, mając obok siebie swych protektorów: Stilichona i Alaryka

410. Wizygotowie pod Alarykiem zdobywają Rzym 

425. Wandalowie osiedlają się w południowej Hiszpanii, Hunowie w Pannonii, Gotowie w Dalmacji, Wizygotowie i Swewowie w Portugalii i w Hiszpanii północnej. Anglicy wdzierają się do Brytanii 

439. Wandalowie zajmują Kartaginę 

451. Attyla najeżdża Galię i zostaje pobity pod Troyes przez Franków, Alemanów i Rzymian 

453. Śmierć Attyli

455. Wandalowie plądrują Rzym 

476. Odoaker, król mieszanych plemion teutońskich, zawiadamia Konstantynopol, że nie ma już cesarzy na Zachodzie. Koniec zachodniego cesarstwa

493. Teodoryk Ostrogocki podbija Italię i staje się królem Italii z nominalną zależnością od Konstantynopola (Goccy królowie w Italii. Gotowie osiadają na specjalnie na ten cel skonfiskowanych ziemiach jako garnizony)

527. Justynian cesarzem

529. Justynian zamyka szkoły ateńskie, które rozwijały się przez blisko tysiąc lat. Belizariusz (jeden z generałów Justyniana) zajmuje Neapol

531. Chosroes I obejmuje rządy

543. Wielka zaraza w Konstantynopolu  

553. Justynian wypędza Gotów z Italii

565.  Śmierć Justyniana. Longobardowie zajmują większą część Włoch północnych (Rawenna i Rzym pozostają bizantyńskie)

570. Mahomet przychodzi na świat

579. Śmierć Chosroesa I. (Longobardowie panują w Italii)

590. Zaraza w Rzymie. Chosroes II wstępuje na tron

610. Herakliusz cesarzem

619. Chosroes II zajmuje Egipt, Jerozolimę, Damaszek i trzyma wojska nad Hellespontem — Początek dynastii Tang w Chinach

622. Hedżra

627. Herakliusz zadaje Persom wielką klęskę pod Niniwa. Tai-Tsung cesarzem Chin

628. Kawadh II zabija swego ojca Chosroesa II i sam obejmuje rządy Mahomet rozsyła listy do wszystkich władców ziemi

629. Mahomet wraca do Mekki

632. Mahomet umiera. Abu Bekr kalifem

 634. Bitwa pod Jarmuk. Muzułmanie zajmują Syrię. Omar drugim kalifem

635. Tai-Tsung przyjmuje misjonarzy nestoriańskich

 637. Bitwa pod Kadesją  

638. Jerozolima poddaje się Kalifowi Omarowi

642. Śmierć Herakliusza

643. Osman trzecim kalifem

655. Muzułmanie zadają klęskę flocie bizantyjskiej

668. Kalif Mawija przypuszcza szturm do Konstantynopola od strony morza

687. Pepin z Hersthalu, majordomus, dokonywa zjednoczenia Austrazji i Neustrii.

711. Armia muzułmańska z Afryki wkracza do Hiszpanii

715. Państwo kalifa Walida I rozciąga się od Pirenejów do Chin

717—18. Soliman, syn i następca Walida, bliski zdobycia Konstantynopola

732. Karol Młot bije muzułmanów pod Poitiers

751. Pepin koronuje się na króla Francji

768. Pepin umiera

771. Karol Wielki jedynym królem

774. Karol W. podbija Lombardię

786. Harun al Raszyd Abbasid kalifem w Bagdadzie (do 809)

795. Leon III papieżem (do 816)

800. Leon III koronuje Karola W. na cesarza zachodniego

814. Karol W. umiera

828. Egbert, dawny wygnaniec na dworze Karola W., zostaje pierwszym królem Anglii

843. Ludwik Pobożny umiera i państwo Karolingów rozpada się na części.

Do r.962 nie ma regularnego następstwa świętych cesarzy rzymskich, chociaż tytuł ten pojawia się od czasu do czasu

850. Około tego roku Ruryk normandzki staje się władcą Nowogrodu i Kijowa

1453. Turcy osmańscy pod Mahometem II zdobywają Konstantynopol

1480. Iwan III, wielki książę moskiewski, zrzuca jarzmo mongolskie

1481. Sułtan Mahomet II umiera w chwili, gdy ruszał na podbój Italii

1486. Diaz opływa Przylądek Dobrej Nadziei

1492. Kolumb przez Atlantyk dostaje się do Ameryki

1493. Maksymilian I cesarzem

1498. Vasco da Gama, opłynąwszy Przylądek, dociera do Indii

1499. Szwajcaria staje się niezależną republiką

1500. Karol V przychodzi na świat  

1509. Henryk VIII królem Anglii  

1513. Leon X papieżem

1515. Franciszek I królem Francji

1520. Soliman Wspaniały sułtanem (do 1566) od Bagdadu aż po Węgry. Karol V cesarzem  

1525. Baber zwycięża pod Panipat, zdobywa Delhi i tworzy państwo Mogoła

 1527. Wojska niemieckie, pod Connetablem de Bourbon wkraczają do Włoch, zajmują i plądrują Rzym

1529. Soliman oblega Wiedeń

1530. Karol V koronowany przez papieża. Henryk VIII wszczyna zatarg z papieżem

1539. Założenie Towarzystwa Jezusowego

1546. Marcin Luter umiera

1547. Iwan IV Groźny przyjmuje tytuł cara Rosji

 1556. Karol V abdykuje. Akbar wielkim Mogołem (do 1605) Ignacy Loyola umiera  

1558. Śmierć Karola V

 1566. Śmierć Solimana Wspaniałego  

1603. Jakub I królem Anglii i Szkocji

1620. Mayflower. Założenie New Plymouth. Pierwszy transport niewolników murzyńskich w Jamestown 

1626. Sir Francis Bacon (Lord Verulam) umiera

1643. Ludwik XIV zaczyna panować

1644. Mandżu kładą kres dynastii Ming

1648. Traktat Westfalski. Holandią i Szwajcarię ogłoszono wolnymi republikami. Prusy nabierają znaczenia. Traktat nie dał zwycięstwa ani cesarzowi, ani książętom

1648. Wojna Frondy, która kończy się zupełnym zwycięstwem korony francuskiej

1649. Stracenie Karola I, króla Anglii  

1658. Śmierć Cromwella

1660. Karol II królem Anglii

1674. Nieuw Amsterdam na mocy traktatu staje się ostatecznie posiadłością brytyjską i otrzymuje nazwę: New York

1683. Ostatni napad Turków na Wiedeń i ich klęska zadana przez Jana III Sobieskiego

1689. Piotr Wielki carem Rosji (do 1725)

1701. Fryderyk I pierwszym królem Prus

1707. Upadek państwa Wielkiego Mogoła

1715. Ludwik XV królem Francji

1755—63. Anglia i Francja walczą o posiadanie Ameryki i Indii. Francja w sojuszu z Austrią i Rosją przeciw Prusom i Anglii

(1756—63).  Siedmioletnia wojna

1760. Jerzy III królem Anglii

1763. Pokój paryski; Kanada dostaje się Anglikom, którzy równocześnie stają się panami Indii

1769. Napoleon Bonaparte przychodzi na świat

1772. Pierwszy rozbiór Polski

1774. Ludwik XVI królem Francji

1776. Ogłoszenie niepodległości Stanów Zjednoczonych  

1783. Traktat pokojowy między Anglią a Stanami Zjednoczonymi

1787. Konstytuanta w Filadelfii ustanawia rząd federacyjny Stanów Zjednoczonych. Ujawnienie bankructwa Francji

1788. Pierwszy Kongres Federalny Stanów Zjednoczonych w Nowym Jorku

1789. Francuskie Stany Generalne. Zburzenie Bastylii

1791. Ucieczka króla do Varennes

1792. Francja wypowiada wojnę Austrii, Prusy wypowiadają wojnę Francji. Bitwa pod Valmy. Francja staje się rzeczpospolitą

1793. Stracenie Ludwika XVI. Drugi rozbiór Polski

1794. Stracenie Robespierre'a i koniec republiki jakobińskiej

1795. Dyrektoriat. Bonaparte, po stłumieniu buntu, wkracza do Włoch jako głównodowodzący. Trzeci rozbiór Polski

1798. Bonaparte w Egipcie. Bitwa nad Nilem

1799. Bonaparte wraca do Francji. Pierwszy Konsul wyposażony w olbrzymią władzę

1804. Bonaparte cesarzem. Franciszek II przyjmuje tytuł cesarza Austrii w 1805, a w 1806 rezygnuje z tytułu świętego cesarza rzymskiego. W ten sposób „Święte Cesarstwo Rzymskie” przestaje istnieć

1806. Klęska Prus pod Jena

1808. Napoleon osadza swego brata Józefa na tronie hiszpańskim

1810. Hiszpańska. Ameryka staje się republiką

1812. Odwrót Napoleona

1814, Abdykacja Napoleona. Ludwik XVIII

1824. Karol X królem Francji

1825. Mikołaj I carem Rosji. Pierwsza kolej żelazna: Stockton—Darlington  

1827. Bitwa pod Navarino

1829. Grecja niepodległa

1830. Rok zamieszek. Ludwik Filip wypędza Karola X. Belgia odrywa się od Holandii. Leopold Sasko-Kobursko-Gotajski królem tego nowego państwa. Nieudałe powstanie polskie przeciw Rosji

1835. Po raz pierwszy pada wyraz „socjalizm”

1837. Królowa Wiktoria

1852. Napoleon III cesarzem Francji

1854—56. Wojna Krymska

1861. Wiktor Emanuel pierwszym królem Włoch. Abraham Lincoln prezydentem U.S.A. Początek amerykańskiej wojny domowej

1865. Zwycięstwo amerykańskiego rządu federalnego. Japonia nawiązuje stosunki ze światem

1870. Napoleon III wypowiada wojnę Prusom

1871. Paryż się poddaje (styczeń). Król pruski „cesarzem Niemiec”. Pokój frankfurcki

1878. Traktat berliński. Zbrojny pokój w zachodniej Europie, który trwa 46 lat  

1888. Wilhelm II cesarzem Niemiec  

1912. Chiny stają się rzeczpospolitą  

1914. Początek Wielkiej Wojny

1917. Dwie rewolucje rosyjskie. Ustanowienie rządu bolszewickiego w Rosji

1918. Zawieszenie broni. Niepodległość Polski

1920. Pierwsze posiedzenie Ligi Narodów, z której wykluczono Niemcy, Austrię, Rosję i Turcję, a do której Stany Zjednoczone nie wysłały przedstawicieli

1921. Grecy, lekceważąc Ligę Narodów, wypowiedziały wojnę Turcji

1922. Wielka porażka Greków w Azji Mniejszej

Podobne prace

Do góry