Ocena brak

T. Veblena teoria ekonomiczna: krytyka ekonomii neoklasycznej i teoria rozwoju gospodarczego

Autor /Molkasxzawe Dodano /17.02.2005

Thorstein Veblen krytykował marginalistyczny kierunek analiz w ekonomii. Zajmował się głównie badaniem procesów zachodzących w gospodarce USA, m. in. zmianami wielkości przedsiębiorstw w formie spółek akcyjnych i cyklicznymi załamaniami koniunktury. Poddał krytyce teorie ekonomiczne oparte za założeniu homo oeconomicus. Za główne zadanie ekonomii uważał badanie współczesnych instytucji. Cywilizację ujmował jako system instytucji społecznych. Kapitalizm określał jako "kulturę pieniężną" a zysk uznawał za motyw działania ludzkiego właściwy systemowi kapitalistycznemu. Jego krytyka "kultury pieniężnej" obejmowała wyłącznie "klasę próżniaczą" - bankierów, spekulantów, itp. Dowodził, że rozwój gospodarczy dokonuje się poprzez konflikt przeciwstawnych sił - technologii i instytucji.
Wg Veblena ortodoksyjna ekonomia neoklasyczna charakteryzuje się podejściem "taksonicznym" tj. zajmuje się klasyfikowaniem i systematyzacją zjawisk zgodnych z prawami natury i oddziałujących z zewnątrz na system gospodarczy. Człowiek i cały system społeczny nie napędzają mechanizmu tej gospodarki, są biernym czynnikiem w narzuconych z zewnątrz działaniach. Veblen pragnie wyjaśnić przemiany - ewolucyjne w swej istocie - pewnymi cechami człowieka społecznego i żyjącego w określonej kulturze.

Podobne prace

Do góry