Ocena brak

SZYMON CZARNOKSIĘŻNIK

Autor /Broniwoj Dodano /18.04.2012

Łac. Simon Magus, wg Biblii, Dzieje Ap., 8, 9-24, zajmował się w Samarii czarnoksięstwem i wprawiał lud w zachwyt magicznymi sztukami. Gdy zobaczył, jak apostołowie Piotr i Jan udzielali Ducha św. przez wkładanie rąk, zaproponował im pieniądze za udzielenie mu tajemnic ich mocy (stąd nazwa symonii; zob. Świętokupstwo), ale spotkał się z odmową.

Złota Legenda (zob. Złoty), czerpiąc z wczesnych apokryficznych Dziejów Piotra, opowiada, jak Szymon udał się do Rzymu, gdzie zyskał łaski Nerona swą sztuką magiczną, i wyzwał do współzawodnictwa Piotra i Pawła. Nie potrafił wszakże, jak apostołowie, wskrzeszać zmarłych. Zdołał jednak, w obecności cesarza, wznieść się w powietrze i szybować podpierany przez niewidzialne demony.

Ale Piotr ukląkł i pomodlił się, aby duchy porzuciły go w powietrzu. Wtedy Szymon spadł i stracił życie. Wg innej legendy Szymon kazał się żywcem zakopać i zapowiedział, że objawi się, zdrów i cały, na trzeci dzień. Zagrzebano go w głębokiej fosie. „Jednak-jak pisał św. Hipolit (zm. ok. 235)-uczniowie jego do dziś dnia nie mogą się doczekać jego zmartwychwstania."

Egzorcyzmowanie czarnoksiężnika Szymona obraz (XV-XVI w.) Jana Pollacka, Monachium.

Podobne prace

Do góry