Ocena brak

SZYLLING ANTONI (1884-1971) - generał

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Działacz Polskiej Partii Socjali­stycznej w latach 1908-10, w czasie I wojny światowej walczył w szere­gach armii rosyjskiej. W Wojsku Polskim służył od stycznia 1919 r. ; był m.in. dowódcą piechoty dywi­zyjnej 13, 28 i 23 dywizji piechoty, dowódcą 8 dywizji piechoty. W marcu 1939 r. został mianowany dowódcą armii „Kraków". W czasie bitwy pod Tomaszowem Lubelskim dostał się do niewoli niemieckiej i do kwietnia 1945 r. przebywał w obozie jenieckim V11A Murnau. Po uwolnieniu przez wojska amery­kańskie wyjechał do Francji, później Wielkiej Brytanii i następ­nie do Kanady, gdzie pozostał do końca życia.

Podobne prace

Do góry