Ocena brak

SZYDŁOWSKI IGNACY

Autor /czesio01 Dodano /31.03.2012

SZYDŁOWSKI IGNACY, ur. 1793 w Hajnie (Białoruś), zm. 12 III 1846 w Wilnie, poeta, redaktor. Syn unickiego księdza, po studiach na Uniw. Wil. nauczyciel gimn. w Świsłoczy, 1822-26 w Wilnie, 1826-28 cenzor, brał czynny udział w życiu społ. (w Tow. Dobroczynności) i kult. miasta; należał do Towarzystwa Szubrawców (pseud. Gulbi), współpracował z „Wiadomościami Brukowymi", „Dziennikiem Wil." (od 1815), „Tygodnikiem Wil.", który redagował 1819 (1818?)-1821 (1822?); cieszył się też pewnym rozgłosem jako autor klasycyst. ód okolicznościowych i satyryk. Zaciekły wróg romantyzmu (chociaż tłumaczył obok Horacego także Byrona), zwł. Mickiewicza, stał się narzędziem N. Nowosilcowa, który zużytkował ocenę Sz. w swoim raporcie wskazującym na polit. wymowę Konrada Wallenroda. Próbował kontynuować program Szubrawców w kryptoperiodyku „ Wizerunki i Roztrząsania Nauk. " (1834—43; przeważnie przekł.), wkrótce jednak przeszedł na pozycje konserwatywno-klerykalne. Przejrzystą karykaturą Sz. jest Iglicki w —> Powieści bez tytułu J.I. Kraszewskiego.

Zbiór poetów 1. L. UZIĘBŁO J.Sz., „Tyg. Ilustr." 1896 nr 40; M. INGLOT Polskie czasopisma literackie ziem litewsko-ruskich w latach 1832-1851, W. 1966, rozdz. 2.

Podobne prace

Do góry