Ocena brak

Szwajcaria Kaszubska

Autor /tosia Dodano /14.01.2013

Urokliwy krajobraz Szwaj­carii Kaszubskiej tworzą ukryte w lasach, połączone ze sobą oczka wodne i jeziora. Jed­no z nich, Lubygość, swe niezwy­kle pomarańczowe zabarwienie za­wdzięcza żyjącym w nim glonom. Na szczycie Wieżycy, najwyższego wzniesienia Pojezierza Kaszubskie­go (329 m n.p.m.), znajduje się ka­mień, na którym wyryta jest odleg­łość do... Szwajcarii. Umieścili go tu rodowici Szwajcarzy, dowiedziaw­szy się o potocznej nazwie regionu.

Kaszuby jednak to nie tylko jeziora, dzikie bory oraz malownicze wzgórza. To także, jedna z nielicznych juz na świecie, enklawa naturalnego folkloru. Nie na sprzedaż, nie jako atrakcja tury­styczna, ale żywa aż do dziś kultura. Głęboko zakorzenione w lo­kalnej świadomości Kaszebe to ziemie Reboków na Helu, Beloków w okolicach Pucka, Jośków, Lesoków, Gochów i Zaboraków. To odrębny język, którym posługuje się większość mieszkańców. To także, a może przede wszystkim, wspaniałe zwyczaje, huczne święta i odpusty, podczas których można usłyszeć dźwięki jedy­nego w swoim rodzaju instrumentu muzycznego na wodę i koń­skie włosie - burczybasu.
Owej szczęśliwej krainy strzegą dobre duchy. Jednym z nich jest Borowa Ciotka - strażniczka lasu. Jej orszak weselny zaklęty w kamienie spoczywa nad Jeziorem Długim, nieopodal Węsior.

Podobne prace

Do góry