Ocena brak

Szpotawość biodra dziecięcego

Autor /kulka Dodano /20.12.2013

Wada polega na zmniejszeniu kąta szyjkowo--trzonowego kości udowej.

Pierwotne zaburzenie rozwoju chrząstki w obrębie szyjki k. udowej w okresie płodowym powoduje, iż możliwe jest zmniejszanie się kąta S-T w życiu poza-płodowym w wyniku działania sił mechanicznych. Wada ta nie zawsze jest w pełni rozwinięta i możliwa do rozpoznania u noworodków, stąd należy ją odróżniać od coxa vara congenita z towarzyszącym wyraźnym skróceniem uda (patrz wrodzony niedorozwój bliższej części uda), widocznym po urodzeniu.

Szpotawość biodra dziecięcego (szbd) występuje rzadko (1:20 000 przypadków), jednakowo często u obu płci, w połowie przypadków jednostronnie.

Etiopatogeneza. Etiologia nie jest bliżej znana. W patogenezie istotną rolę odgrywa pierwotny defekt w kostnieniu śródchrzęstnym przyśrodkowej części szyjki k. udowej, prowadzący do zmiany jej kąta w wyniku działania mechanicznego sił mięśniowych i obciążania.

Obraz kliniczny. Wada na ogół ujawnia się po rozpoczęciu chodzenia i objawia się bezbolesnym jedno- lub obustronnym chodem kolebiącym, analogicznym jak w rozwojowym zwichnięciu stawu biodrowego. 

Leczenie. Jedyną formą leczenia, która daje realne szanse uzyskania poprawy, jest osteotomia korekcyjna. Jej celem jest rozchylenie kąta między szyjką a trzonem (120-140°) i nadanie linii chrząstki nasadowej ustawienia poziomego zamiast pionowego. Ustawienie takie zmienia kierunek przebudowy głowowo-szyjkowej. W rzeczywistości w kilka miesięcy po operacji oddzielony radiologicznie fragment kostny zespala się kostnym zrostem z szyjką k. udowej. Linia chrząstki nasadowej przybiera wygląd normalny, znika rozwidlenie ipsylonowe. Powraca prawidłowe działanie mięśni odwodzicieli uda.

Obraz radiologiczny decyduje o rozpoznaniu (ryc. 15.1). Oprócz zmniejszenia kąta szyjkowo--trzonowego, którego wartość często wynosi poniżej 90°, i skrócenia szyjki k. udowej, widoczny jest w jej dolnej części, tuż przy głowie k. udowej, trójkątny fragment kostny. Oddzielony on jest od głowy i szyjki k. udowej dwoma pasmami przejaśnienia w kształcie odwróconej litery V lub Y. Jedno ramię stanowi chrząstka nasadowa podgłowowa, drugie, przebiegające dobocznie, nieprawidłowo dojrzewająca i kostniejąca szyjka k. udowej (ryc. 15.2). Trzon k. udowej nie wykazuje zaburzeń osi.

 

Podobne prace

Do góry