Ocena brak

Szkotyści - Wilhelm z Alnwick

Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013

Oryginalnym i samodzielnym umysłem był mistrz oksfordzki (otrzymał tenstopień ok. 1316 r.) Wilhelm z Alnwick, zmarły w roku 1332. Napisał on Quaestionesdisputatae de esse intelligibili (Kwestie o bycie intelektualnie poznawalnym),w których głosi tezę, że byt intelektualny nie dodaje nic rzeczywistego, aniprzedmiotowi poznania, ani poznającemu podmiotowi.

Byt obiektywny (esseobiectivum) utożsamia z b y t em subiektywnym (esse subiectivum) uważając, że sąto tylko czyste nazwy, a nie różne rzeczywistości. Zgodnie ze Szkotem uważałWilhelm, że twierdzenie o nieśmiertelności duszy jest tylko tezą prawdopodobną. J e d n a k był to umysł szukający własnych d r ó g i właśnie dlatego otrzymałprzydomek: Niezależny Szkotysta (Scotista Independens).

Podobne prace

Do góry