Ocena brak

Szkotyści - Jan z Ripa

Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013

Również oryginalnym, ale wyraźnie zależnym od Szkota umysłem był Jan z Ripa(lub z Marchii) urodzony w Ripatransone, a wykładający Sentencje w Paryżuokoło 1355 r. T r u d n o stwierdzić, do jakiego stopnia Jan był zależny od Szkota.W każdym razie zaliczano go do tzw. formalistów formalizantes, a wedle opiniiGersona miał on być wyznawcą poglądu, że pomiędzy ideami bożymi a innymirealnościami w Bogu (volitiones itp.) zachodzi różnica, która jest realniejszaod różnicy czysto myślnej i formalnej, a mianowicie distinctio rationisa parte reims.

Poza t ym zestawiano go i łączono z J a n em z Mirecourt, który nauczał, żeBóg powoduje nasze grzechy. Jan z Ripa miał więc głosić, iż Bóg jest sprawcąwszystkich naszych aktów, a więc i grzechów. Potępienie Jana z Mirecourtw 1347 r. dotyczyło także Jana z Ripa, gdy odrzucono tezę quodpeccantem Deusvultpeccare. Jan z Ripa wywarł duży wpływ między innymi na Jana Gersona i naswych uczniów.

J e d e n z nich sporządził tablicę analityczną kilkunastu kwestii z Komentarzydo Sentencji Jana z Ripa. Jego poglądami zajmował się też tomista Jan Capreolus.Trudno wydać miarodajny osąd, do jakiego stopnia znajdował się on podwpływem awerroizmu.

Podobne prace

Do góry