Ocena brak

Szkotyści - Jan z Bassoles

Autor /Malina1243 Dodano /05.01.2013

W XIV w. działa duża grupa franciszkańska, w której odnajdujemy wyraźne rysyszkotyzmu. Pod wpływem Szkota i tendencji sceptyczno-krytycznych znajdujesię jego uczeń Jan z Bassoles, zmarły w 1347 r. Wyraźnie szkotystycznegradus entis występują w jego tezach:

Rodzaje i różnice są realnością odrębnych rzeczywistości tworzących istotę.

Genus et differentia dicunt distinctas realitates in e a d em essentia eius,quod est per se in g e n e r e.

Zwierzęcość i rozumność oznaczają dwie różne rzeczy.

Animalitas et rationalitas dicunt pluresres.

Dowody na istnienie Boga są dla Jana tylko prawdopodobne:

Wysoce prawdopodobne i bardziej nawet prawdopodobne niż jakiekolwiekinne racje, które można by przytoczyć na rzecz zdania przeciwnego.

Valde probabiles et magis quam quaecumque rationes, quae possunt adduciat o p p o s i t u m.

Wątpliwe są również dowody jedności, nieskończoności, wszechmocy,wszechobecności czy wolności Boga jako Stwórcy.

Podobne prace

Do góry