Ocena brak

Szkoła matek

Autor /maziajka Dodano /16.01.2014

W czasie ciąży, a nawet i przed mą, Kobieta powinna poznać odpowiednie piśmiennictwo na temat cyklu miesiączkowego i cyklu ciążowego. Jednak informacje o samej tylko ciąży są niewystarczające, należy je uzupełnić wiadomościami ogólnymi w celu przyswojenia nawyków i odpowiedniego zachowania się w czasie ciąży

i porodu, co może być osiągnięte na kursie w szkole matek. Najlepiej jest uczęszczać do szkoły matek znajdującej się przy szpitalu, w którym ma się odbyć poród. Przyszła matka pozna warunki szpitalne, położne i lekarzy, uzyska brakujące informacjfe, wyjaśni trapiące ją wątpliwości,; z którymi może się zwrócić zarówno do położnej, jak i do lekarza. Uzyska wiadomości nie tylko na temat zachowania się w czasie ciąży i porodu, ale i na temat pielęgnowania noworodka.

Tematy wykładów i zajęć praktycznych dla matek:

1.    Na czym polega opieka przedporodowa i dlaczego jest konieczna.

2.    Główne niebezpieczeństwa dla płodu i sposoby zapobiegania im.

3.    Anatomia i fizjologia rozrodu.

4.    Odżywianie ciężarnej i karmiącej.

5.    Kliniczny przebieg porodu. Przygotowanie i zachowanie się w czasie porodu.

6.    Ubiór potrzebny dla dziecka, sposób prania i przechowywania, przybory toaletowe, łóżeczko i waga itp.

7.    Demonstracja kąpieli i ubierania nowordka. Zasady karmienia noworodka.

8.    Opieka nad matką i dzieckiem.

Wykłady i ćwiczenia przygotowują ciężarną do porodu. Po ich przerobieniu będzie ona wiedziała, na czym polega poród i jak się ma podczas niego zachować.

Odczuwanie bólu jest sprawą indywidualną i uwarunkowane jest psychologicznie. Rodząca może go tolerować dobrze, może również wymagać środka znieczulającego. Trzeba jednak pamiętać, że nadmierne stosowanie środków przeciwbólowych może zaburzyć przebieg porodu wpływać depresyjnie na stan noworodka. Ciężarna powinna zdawać sobie sprawę, że celem ciąży jest dziecko i to jak najwartościowsze. Przez całą ciążę powinna oswoić się z myślą

o dziecku i pamiętać, że wszystko, co robi, podyktowane jest dobrem dziecka.

Ciężarna ćwiczy oddech, mięśnie, uczy się odprężenia, relaksu, ale uczy się również przygotowywać do maksymalnego wysiłku, jaki jest potrzebny w drugim okresie porodu.

Ciężarna powinna zgłosić się do porodu:'

1)    gdy odczuwa słabiej ruchy płodu — istnieją wówczas wskazania do monitorowania ciąży jeszcze przed terminem,

2)    gdy wystąpią regularne skurcze co 10—15 minut,

3)    gdy odpływają wody płodowe,

4)    gdy zaczęła plamić.

 

Podobne prace

Do góry