Ocena brak

SZKOŁA EKOLOGICZNA (PARK I INNE) I KONCEPCJE STREF SPOŁECZNO - PRZESTRZENNYCH

Autor /Alwin Dodano /19.09.2011

1. Miasto jest miejscem szczególnego natężenia i zagęszczenia zjawisk społ.(Park).

2. Socjologia miasta jest sposobem spojrzenia na społeczeństwo.

3. Epoka urbanizacji łączy się z dużymi zmianami społ. związana z dezorganizacją społeczeństwa.

4. Zajmowanie przez ludzi pewnych przestrzeni nie odbywa się dowolnie ale kierują tym pewne prawa.

5. W mieście tworzą się pewne "strefy naturalne" czyli dzielnice zamieszkałe przez ludzi o określonych cechach społ.i kulturowych.

6. Cechy środowiska zamieszkania wpływają na pewne cechy życia społ.

7. Naturalnym stanem społeczeństwa jest zmiana.

8. Procesy w przestrzeni miejskiej: koncentracja, centralizacja segregacja ,inwazja ,sukcesja

9. Zamieszkanie w pewnej dzielnicy lokuje jednostkę czy grupę społ.wyżej lub niżej w hierarchii społ.

KRYTYKA

1. Brak definicji przedmiotu ekologii społ.

 2. Przewaga treści opisowo dydaktycznych nad wyjaśniającymi.

3. Tendencja by twierdzeniom nadawać walor uniwersalny.

4. Nie zawsze oddzielone są wyraźne cechy przestrzenne od cech społ.

5. Nieprecyzyjność wielu pojęć np."obszar społecz."

II UJĘCIE - PODEJŚCIE DO MIASTA (zupełnie inny od pierwszego) Zapoczątkowany przez Simmla, rozwinięty przez Sorokina, Zimmermana, Writha, Sjoberga. Można go określać jako "kulturalistyczny", "psychologiczny" lub "konwencjonalny"

MIASTO - w tym ujęciu to - miejskość, urbanizacja, szczególny sposób, czy styl życia oraz towarzyszący mu system wartości różny od wiejskiego, występujący na gęsto zaludnionych przestrzeniach. Bo miasto to nie tyle co konkretna jednostka osadnicza, ale miejscowość - zjawisko kulturowe, będące wynikiem ewolucji społeczeństwa.

Podobne prace

Do góry