Ocena brak

SZILARD LEO (1898-1964) - naukowiec

Autor /lucyfer Dodano /01.03.2011

Amerykański fizyk nuklearny wę­gierskiego pochodzenia, studio­wał fizykę w Berlinie, a następnie w latach 1925-32 pracował na tamtejszym uniwersytecie. Po doj­ściu Adolfa Hitlera do władzy w styczniu 1933 r. wyemigrował do Wielkiej Brytanii, a następnie do Stanów Zjednoczonych.

Rozu­miejąc groźbę, jaką tworzyły dla świata prace niemieckich uczo­nych nad skonstruowaniem bom­by atomowej, we wrześniu 1939 r. napisał list (podpisany przez Alberta Einsteina) do prezydenta Frankli­na D. Roosevelta, który przesądził o podjęciu przez prezydenta decy­zji prowadzenia badań nad skon­struowaniem bomby jądrowej w Stanach Zjednoczonych. Współpracował z włoskim nau­kowcem Enrico Fermim w pra­cach nad uruchomieniem pierw­szego reaktora atomowego w 1942 r.

Podobne prace

Do góry