Ocena brak

SZCZUR ŚNIADY

Autor /adonald Dodano /08.03.2013

SZCZUR ŚNIADY (Epimys rattus) — gryzońz rodziny myszowatych (Muridae); ciało wy.smukłe, uszy duże, przezroczyste, delikatne,ogon cienki u nasady i zawsze dłużrzy od ciała;ubarwienie zmienne — stalowopopiclate przechodząceczęsto w ciemne do intensywnie czarnego,nieraz płowoszare z brunatnymi włosamiwzdłuż grzbietu, podbrzusze jaśniejsze; długośćciała wraz z głową do 19 cm, długość ogonado 23 cm; odżywia się głównie ziarnem zbóżi przetworami zbożowo-mącznymi, także tłuszczami,najchętniej zaś warzywami i owocami;największe jednak szkody wyrządza przez niszczenieopakowań, rozsypywanie i zanieczyszczaniezapasów; jest przenosicielem chorób zakaźnychi pasożytniczych człowieka. Występuje wyłączniew budynkach miast wzdłuż rzeki Odryoraz w zabudowaniach portowych Szczecina,Gdyni i Gdańska. Zakłada gniazda we wszystkichkryjówkach w budynkach, zwłaszcza na strychachstarych domów, w domach z centralnym ogrzewaniem— w suchych i ciepłych piwnicach;rozmnaża się 2—5 razy w roku, wydając 5—10 młodych w każdym miocie.Z a p o b i e g a n i e i z w a l c z a n i e : przestrzegać-►higieny przechowalni; w pomieszczeniach,gdzie jest pod dostatkiem pożywienia,w miejscach żerowania rozstawiać przez 14 dniszklane poidełka z zatrutą wodą; tam gdzie jesttrudno ustalić stałe miejsce żerowania, obok poidełekz zatrutą wodą podawać codziennie w nadmiarzeziarno owsa.

Podobne prace

Do góry