Ocena brak

Szata roślinna Polski

Autor /Sylwek Dodano /28.09.2011

Polska płn. - wsch. - przewaga drzew iglastych

Niż Środkowo Polski - przewaga drzew liściastych

Polska płd. - roślinność górska

Polska płd. - wsch. - roślinność stepowa

Typy lasów:

§ bory - iglaste z przewagą sosny; największa powierzchnia ok. 78%, mieszane

§ grędy - (wielogatunkowe lasy liściaste z przewagą ględu i grabu) ok. 10% powierzchni

§ łęgi - doliny rzek - wierzby, topole, jesiony, wiązy

§ olsy - porastają tereny bagienne - olsza czarna, wierzba, brzoza, jesion

§ buczyny - żyzne lasy liściaste i mieszane

Inna roślinność:

§ roślinność wydmowa - (trawy: turzyca, mikołajek nadmorski)

§ roślinność wodna - (lilie wodne, rzęski, pałki, trzcina)

§ roślinność górska - układa się piętrowo:

- regiel dolny (lasy liściaste)

- regiel górny (lasy iglaste)

- kosodrzewina (karłowata roślinność iglasta)

- hale (pastwiska, łąki)

- turnie (nagie skały porośnięte mchem i glonami)

§ roślinność torfowiskowa

§ roślinność stepowa

§ roślinność synostropijna (pola uprawne)

Podobne prace

Do góry