Ocena brak

SZAREK MACIEJ, pseud. A. Choinka

Autor /macio Dodano /31.03.2012

SZAREK MACIEJ, pseud. A. Choinka, ur. 4 II 1826 w Brzegach pod Wieliczką, zm. 26 I 1905 tamże, lud. poeta i publicysta. Pracował na roli, zajmował się flisactwem. Samouk, zbierał książki, w rodzinnej wsi założył i prowadził czytelnię; przed śmiercią przekazał swój księgozbiór m. Wieliczce. Utrzymywał kontakt z wieloma pisarzami, m. in. z J.I. Kraszewskim, W.L. Anczycem, Michałem Pawlikowskim, T.T. Jeżem. Od 1869 ogłaszał utwory lit. w pismach lud.: „Włościanin", „Gwiazdka Cieszyńska", „Wieniec i Pszczółka", „Przyjaciel Ludu". Pisał o doli chłopskiej i ojczystej ziemi. Jego twórczość obejmuje gł. wiersze: okolicznościowe, patriot., polit., rel., wiele przeznaczonych do śpiewu, najczęściej podkładanych pod nuty krakowiaków. Sz. pisał też prozą i wierszem powiastki dydakt., dialogi społ.-polit. i moralno-religijne. Pozostawił pamiętnik doprowadzony do 1895 Bieg mego życia („Przyjaciel Ludu" 1895-96 i osobno, przedr. we „Wsi" 1945, w oprac. J. Spytkowskiego). Sz. stał się wzorem dla nast. twórców chłopskich, za kontynuatora, zwł. jego programu oświat., uważał się J. Bojko, Utwory Sz. włączyli do antologii K.L. Koniński i S. Pigoń.

Wiersze i proza, oprac, i wstęp J. B. Ożóg, W. 1956. SFP (J. Krzyżanowski); OLP IV 4 (S. Czernik Galicyjscy pisarze ludowi)-, S. PIGOŃ Zarys nowszej literatury ludowej, w: Na drogach kultury ludowej, W. 1974 (prwdr. 1946); S. CZERNIK Chłopskie pisarstwo samorodne, W. 1954.

Podobne prace

Do góry