Ocena brak

Szacowanie wielkości sprzedaży

Autor /Elena Dodano /07.02.2012

Kierownictwo musi ustalić czy sprzedaż l^ędzie dostatecznie wysoka, aby zapewnić odpowiedni zysk. Metody szacowania wielkości sprzedaży zależą od tego czy produkt ten jest nabywany jeden raz. kupowany rzadko, czy też jest produktem nabywanym często. Sprzedaż rośnie na początku, osiąga maksimum, a później, kiedy liczba potencjalnych nabywców zostanie już wyczerpana, zbliża się do zera.

Produkty nabywane rzadko, takie jak samochody, tostery i urządzenia dla przemysłu, wykazują cykle wymiany, które są uwarunkowane zarówno przez ich zużycie fizyczne, jak i marzenie się. któremu towarzyszy zmiana mody, cech produktów i gustów. Opracowanie prognozy sprzedaży dla tej klasy produktu, wymaga oddzielnego oszacowania wielkości sprzedaży tego produktu, gdy jest on nabywany po raz pierwszy i gdy jest on nabywany w celu wymiany.


Podobne prace

Do góry