Ocena brak

Sytuacja prawna strony w postęp. adm

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Stroną może być każdy podmiot więc: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub społeczna bez względu na to czy ma osobowość prawną, dalej stroną może być organ administracji rządowej, gmina powiat, województwo (ale z rozdzieleniem sytuacji gdy sprawują one orzecznictwo)

Osoba fizyczna od urodzenia może być podmiotem praw i obowiązków ustanowionych w prawie materialnym. Osoby prawe uzyskują tę zdolność od chwili wpisania ich do właściwego rejestru. Zdolność prawna osób fizycznych ustaje z chwilą ich śmierci a osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – z chwilą ustania ich bytu prawnego.

Osoba fizyczna może mieć pełną zdolność do czynności prawych, ograniczoną zdolność, może być pozbawiona zdolności do czynności. Osoby prawne mają pełną zdolność do czynności prawnych a działają przez swoje organy statutowe lub ustawowe.

Podobne prace

Do góry