Ocena brak

Systemy powietrzne dla budynków użytkowych - Klimatyzacja budynkuw i pomieszczen powszechnego uzytku

Autor /Gerasimus Dodano /18.09.2005

Rozwój przemysłowy i cywilizacyjny spowodowały że 90 % naszego czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych ( biuro, dom, centra handlowe itp. ). Badania ostatnich lat wykazały, że powietrze w pomieszczeniach zamkniętych może wykazać większą koncentrację zanieczyszczeń, niż powietrze na pełnym spalin skrzyżowaniu. Rozwiązaniem tych problemów jest sprawnie układ powietrzny, który łączy w sobie wszystkie funkcje wymagane w nowoczesnym budynku:

· ogrzewanie
· klimatyzacja ( z osuszaniem )
· wentylacja
· filtrowanie powietrza
Systemy powietrzne są obecnie dominującym rozwiązaniem w budynkach użytkowych na całym świecie, powody takiej popularności są oczywiste, każdy budynek trzeba ogrzewać i wentylować, także klimatyzacja stała się już standardem wyposażenia budynków biurowych i handlowych. Aby zrealizować te wszystkie funkcje metodą tradycyjną należało by wykonać kilka niezależnych instalacji co wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi jak również wysokimi kosztami eksploatacji.




















Centrala dachowa typu rooftop, najpopularniejszy sposób zapewnianie komfortu w budynkach.

komfort
System nadmuchowy pozwala zapewnić pełen komfort w budynku przy pomocy tylko jednej instalacji, co więcej w większości wypadków wystarczy do tego tylko jedno urządzenie, które w zależności od potrzeb pełni rolę pieca grzewczego, centrali wentylacyjnej i klimatyzatora. Oszczędności inwestycyjne przy zastosowaniu systemów powietrznych mogą sięgać nawet 50%.

Na potrzeby systemów powietrznych instaluje się jeden system kanałów wentylacyjnych, którymi dystrybuowane jest powietrze o odpowiedniej temperaturze, w ten sposób pomieszczenia są ogrzewane lub chłodzone w zależności od pory roku, jednocześnie cały czas dostarczane jest powietrze świeże, którego udział może być dowolnie regulowany stosownie do potrzeb.
oszczędność
Koszty eksploatacji systemów nadmuchowowych są znacznie niższe niż rozwiązań tradycyjnych, w budynkach użytkowych różnica w kosztach eksploatacji może sięgać 30% -40%, wynika to z kilku faktów: brak czynnika pośredniego jakim jest woda, wyższej sprawności całego układu oraz niskiej bezwładności.

Dla przykładu: jeżeli budynek biurowy jest wykorzystywane przez 10 godzin dzienni przez 5 dni w tygodniu, oznacza to że przez 70% czasu nie ma potrzeby utrzymywania takiej temperatury jak w godzinach pracy budynku. Posiadając system powietrzny możemy tak zaprogramować jego pracę, aby utrzymywał komfortową temperaturę w godzinach użytkowania obiektu, a w czasie gdy stoi on pusty obniżał ją do np. 10º C lub nawet 5ºC ( w lecie odwrotnie, system podwyższa temperaturę ), jest to możliwe ponieważ niska bezwładność układu pozwala ogrzać lub schłodzić pomieszczenia zaledwie w kilkadziesiąt minut.

Co więcej można nakazać urządzeniu aby dostarczał świeże powietrze jedynie w czasie gdy w budynku znajdują się ludzie, lub zainstalować czujnik CO2, który będzie kontrolował stan zużycia powietrza i w miarę potrzeb uzupełniał brak powietrza świeżego.



























Centrala wentylacyjna współpracująca z agregatem wody lodowej.

estetyka
Analizując korzyści z zastosowania systemów powietrznych nie sposób pominąć ważnego elementu estetyki wnętrz. Nadmuch powietrza do pomieszczeń odbywa się poprzez kratki nawiewne umieszczanie w suficie, jeżeli dany obiekt posiada sufit podwieszany ( dowolnej konstrukcji ), cała instalacja nie jest widoczna dla użytkowników, jedynym dającym się zauważyć elementem układu są nawiewniki. Szeroki wybór tych elementów pozwala dobrać ich kształt i kolor stosowanie do charakteru wnętrz. Brak grzejników pozwala na znaczna swobodę w urządzaniu pomieszczeń, oddając użytkownikom dodatkową powierzchnię.

niezawodność
Układy powietrzne można nazwać niezawodnymi, elementy wchodzące w skład systemu są odporne na zamarzanie, korozję, przeciekanie czy inne awarie znane użytkownikom tradycyjnych rozwiązań. Trwałość całej instalacji liczona jest w dziesiątkach lat.

Klimatyzacja do wszelkich zastosowań



Klimatyzatory typu split są najpopularniejszymi urządzeniami do klimatyzacji miejscowej w Polsce. Ich podstawową zaletą jest możliwość zastosowania w już istniejących budynkach bez dużej ingerencji w konstrukcję i estetykę budynku. Komplet typu split zawiera agregat skraplający instalowany na zewnątrz budynku ( na dachu lub ścianie ) oraz jednostkę wewnętrzną umieszczaną w pomieszczeniu, które chcemy klimatyzować. Dostępnych jest kilka rodzajów jednostek wewnętrznych: ścienne, podsufitowe, przypodłogowe, kasetonowe i kanałowe.





Model ścienny typu Split Jest to urządzenie bardzo popularne, przystosowane do montażu na ścianie. Dla wydajności od 3.4 kW do 8.7 kW urządzenia występują opcjonalnie jako pompa ciepła, co umożliwia energooszczędne ogrzewanie powietrzem dla temperatur zewnętrznych nie niższych niż w zakresie temperatur -10C osiąga się oszczędności energii do 70%). Są one wyposażone w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia powietrza.Urządzenie wyposażone jest w bezprzewodowy zdalny sterownik zapewniający sterowanie parametrami klimatyzatora takimi jak:· chłodzenie · grzanie (opcja) · praca w trybie automatycznym · osuszanie · cyrkulacja powietrza · programowane załączanie i wyłączanie Rodzaj pracy wyświetlany jest na wskaźniku ciekłokrystalicznym, wyświetlana jest również informacja o stanie zabrudzenia filtra. Jednostka wewnętrzna
Model przypodłogowo - sufitowy typu Split Istotną różnicą w stosunku do modelu ściennego jest możliwość montażu na suficie, jak również na ścianie w okolicach podłogi (podobnie jak grzejnik c.o.). Dla wydajności od 7 kW do 15.3 kW urządzenia występują opcjonalnie jako pompa ciepła, co umożliwia energooszczędne ogrzewanie powietrzem dla temperatur zewnętrznych nie niższych niż w zakresie temperatur do - 10C osiąga się oszczędności energii do 70%. Są one wyposażone w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia powietrza.Urządzenie wyposażone jest w bezprzewodowy zdalny sterownik zapewniający sterowanie parametrami klimatyzatora takimi jak:· chłodzenie · grzanie (opcja) · praca w trybie automatycznym · osuszanie · cyrkulacja powietrza · programowane załączanie i wyłączanie Rodzaj pracy wyświetlany jest na wskaźniku ciekłokrystalicznym, wyświetlana jest również informacja o stanie zabrudzenia filtra. Jednostki wewnętrzne
Model kasetonowy typu Split Urządzenie jest montowane w pomieszczeniach, w których występuje sufit podwieszany. Właściwe urządzenie ukryte jest wraz z rurociągiem freonowym w przestrzeni między stropowej co podnosi estetykę klimatyzowanego pomieszczenia. Jedynym widocznym elementem jest panel maskujący. Dla wydajności od 7 kW do 15.2 kW urządzenia występują opcjonalnie jako pompa ciepła, co umożliwia energooszczędne ogrzewanie powietrzem dla temperatur zewnętrznych nie niższych niż w zakresie temperatur do - 10C osiąga się oszczędności energii do 70%. Są one wyposażone w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia powietrza.Urządzenie wyposażone jest w bezprzewodowy zdalny sterownik zapewniający sterowanie parametrami klimatyzatora takimi jak:· chłodzenie · grzanie (opcja) · praca w trybie automatycznym · osuszanie · cyrkulacja powietrza + domieszka świeżego · programowane załączanie i wyłączanie Rodzaj pracy wyświetlany jest na wskaźniku ciekłokrystalicznym, wyświetlana jest również informacja o stanie zabrudzenia filtra. Jednostka wewnętrzna
Model kanałowy typu Split Urządzenie jest całkowicie ukryte w przestrzeni między stropowej. Schładzane powietrze rozprowadzane jest przy pomocy kanałów oraz odpowiednich nawiewników montowanych w suficie podwieszanym. W zależności od klimatyzowanej powierzchni urządzenie może obsłużyć od jednego do kilku pomieszczeń. Dla wydajności od 12.3 kW do 15.2 kW urządzenia występują opcjonalnie jako pompa ciepła, co umożliwia energooszczędne ogrzewanie powietrzem dla temperatur zewnętrznych nie niższych niż w zakresie temperatur - 10C osiąga się oszczędności energii do 70%. Są one wyposażone w filtr zatrzymujący zanieczyszczenia powietrza.Urządzenie wyposażone jest w przewodowy zdalny sterownik zapewniający sterowanie parametrami klimatyzatora takimi jak:· chłodzenie · grzanie (opcja) · praca w trybie automatycznym · osuszanie · cyrkulacja powietrza + domieszka świeżego · programowane załączanie i wyłączanie Rodzaj pracy wyświetlany jest na wskaźniku ciekłokrystalicznym, wyświetlana jest również informacja o stanie zabrudzenia filtra. Jednostka wewnętrzna
Urządzenia wyposażone są w bezprzewodowy zdalny sterownik, który umożliwia regulację temperatury oraz programowanie urządzenia. Klimatyzator kanałowy wyposażony jest w sterownik przewodowy. Wszystkie jednostki wewnętrzne łączy się z jednostkami zewnętrznymi ( agregatami skraplającymi ) za pomocą połączeń freonowych. Sterownik bezprzewodowy Jednostki zewnętrzne


Klimatyzator kanałowy jest idealnym urządzeniem dla małych budynków biurowych, handlowych itp. Dzięki rozprowadzeniu powietrza kanałem wentylacyjnym, jeden klimatyzator może obsługiwać kilka pomieszczeń, jednocześnie instalacja może pełnić rolę wentylacji nawiewnej a instalując klimatyzator z pompą ciepła może również ogrzewać. Zaletą układów kanałowych ( porównując do instalacji klimatyzatorów w każdym pomieszczeniu ) jest mniejszy nakład inwestycyjny, możliwość dowolnej konfiguracji ( klimatyzacja, wentylacja, ogrzewanie ), cicha praca ponieważ urządzenie schowane jest w przestrzeni międzysufitowej, oraz niższe koszty eksploatacji i obsługi serwisowej

Centrale dachowe typu rooftop są obecnie najpopularniejszymi centralami wentylacyjnymi na świecie. Rooftop łączy w sobie funkcje kilku urządzeń: agregatu chłodniczego, centrali wentylacyjnej i kotła grzewczego ( a w zasadzie całej kotłowni ). Centrale dachowe dostępne są w wersjach z pompą ciepła, palnikiem gazowym, nagrzewnica wodną i elektryczną. Moc chłodnicza i grzewcza sięga 200 kW.

Podobne prace

Do góry