Ocena brak

Systemy otwarte - model odniesienia ISO - OSI

Autor /Dezydery Dodano /14.03.2012

W celu ułatwienia projektowania sieci komputerowych oraz oprogramowania systemów sieciowych opracowano warstwową architekturę sieci komputerowych. Wyróżniono w niej pewną liczbę poziomów hierarchii (warstw), usługi i funkcje przypisane każdemu z nich oraz protokoły komunikacyjne i jednostki danych używane na poszczególnych poziomach.

Przed rokiem 1978 nie było żadnego światowego standardu definiującego ile warstw ma posiadać  taka architektura oraz  jakie usługi mają oferować poszczególne warstwy . Duże firmy opracowały swoje architektury (modele zamknięte), wśród których były m.in.:

a)  architektura SNA (System Network Architecture)  firmy IBM, umożliwiająca łączenie produktów tej firmy. Dotyczy dużych (mainframe) oraz średnich (midrange)  systemów  komputerowych.  Określono  w  niej  zbiór  protokołów  oraz  zdefiniowano  sposób  komunikowania  się  maszyn. Architektura ta przeznaczona jest dla systemów komputerowych (sieci) z hostami; 

b)  architektura DNA (Digital Network Architecture) firmy DEC. W ramach tej architektury zdefiniowano zbiór protokołów, formaty i mechanizmy wymiany komunikatów sterujących w sieci. Model ten ma strukturę siedmiowarstwową.

Rozwiązania takie były niedogodne dla mniejszych producentów i stąd w 1978 r. zdecydowano się na opracowanie w ramach międzynarodowej organizacji  standaryzacyjnej  ISO  jednego modelu, który umożliwiałby komunikację zgodnych z  jego zaleceniami produktów. Model OSI (Open Systems Interconnection) został opublikowany jako norma ISO 7498.

Podobne prace

Do góry