Ocena brak

Systemy kierowania ruchem na kolei

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Biorąc pod uwagę wielką liczbę pasażerów, korzystających co dzień z kolei oraz pokony­wane odległości liczba groźnych wypadków jest zdumiewająco mała. Ten godny uznania rekord jest rezultatem wieloletniego udosko­nalania systemu kierowania ruchem i sygnali­zacji, zwanego blokadą. W godzinach szczytu w wielu krajach bywa w ruchu i po kilkaset pociągów, , które poruszają się z różnymi prędkościami po łączących się lub przecinających się wzajemnie torach. Trzeba przy tym dbać
0 rozdzielenie powolnych pociągów osobo­wych i towarowych od międzymiastowych ekspresów, choć wykorzystują one częściowo te same tory. Zadanie to wypełniają ludzie w centralnych i miejscowych dyspozytorniach oraz aparatura elektroniczna.
Dyspozytorzy ruchu i sygnaliści śledzą ruch poszczególnych pociągów w sieci. W nowo­czesnych warunkach załoga pociągu pozostaje w kontakcie z dyspozytornią za pośrednic­twem łączności radiowej lub telefonicznej, sercem systemu są jednak czujniki, siłowniki i obwody elektroniczne, działające zgodnie z logiką blokady.
Dawniej siłowniki uruchamiane były me­chanicznie przez nacisk przejeżdżającego po­ciągu, co powodowało na przykład zmianę sy­gnału z zielonego na czerwony. Taki system dobrze działał przy niewielkich prędkościach, jednakże nacisk mknącego ekspresu mógł do­prowadzić nawet do zniszczeniu urządzenia, trzeba więc było znaleźć inną metodę przeka­zywania sygnałów, aby zapewnić pociągom możliwość poruszania się po tym samym torze w bezpiecznych odległościach.
Obecnie używany system blokady automatycznej jest dobrze sprawdzony i szeroko wy­korzystywany. Polega on na podziale torów na odcinki lub sekcje o długości mniej więcej 2,5 km i przyjęciu zasady, że na jednym odcinku może znajdować się w danej chwili tylko jeden pociąg. Wjazd na odcinek 1,jego opuszczenie jest kontrolowany sygnałami, kierowanymi ręcznie lub automatycznie.
W wypadku sterowania ręcznego dyżurny ruchu ma pod opieką jeden lub dwa odcinki i jest obowiązany informować swego sąsiada o tym, czy jego odcinki są zajęte. Jest to dość kłopotliwe w dużych sieciach, gdzie rozkłady jazdy mogą zostać zakłócone stopniowo nara­stającymi opóźnieniami. Dlatego tam, gdzie ruch jest duży i odbywa się z dużymi prędko­ściami automatyzacja staje się niezbędna.

Podobne prace

Do góry