Ocena brak

Systemy jakości ISO 9000, TQM

Autor /Ava Dodano /03.05.2011

 

Metoda ISO 9000 Opiera się na trzech podstawowych stwierdzeniach

 

1.Akcent należy kłaść na zapewnienie wytworzenia dobrego produktu a nie na eliminację wadliwie wykonanego produktu,

2.Każdy pracownik przedsiębiorstwa może i powinien przymusić się do zapewnienia jak najwyższego poziomu produkcji.

3. Nie ma w tej materii spraw nieważnych, które można sobie lekceważyć W tej metodzie nie znajdziemy jakichś rewelacyjnych stanowiących całkowita nowość pomysłów, jednak zestawienie znanych i wypróbowanych sposobów w zwarty system, opisanie go w postaci uporządkowanej normy oraz skonkretyzowanie, indywidualnej odpowiedzialności za należyte wykonywanie określonych zadań, przypisanych do imiennie wyliczonych stanowisk daje możliwość skutecznego nadzorowania całego kompleksu działań na rzecz jakości Metoda zyskała sobie tak wysoką renomę, że certyfikat świadczący, iż przedsiębiorstwo te normy stosuje, traktowany jest jako gwarancja utrzymania się produkcji na niezmiennie wysokim poziomie Uzyskanie takiego certyfikatu wymaga spełnienia, licznych ostrych warunków i wykonania, poważnych przygotowań organizacyjnych z przedsiębiorstwami tymi odbiorcy chętnie wiążą się na dłużej nie obawiając się zaskoczeń w postaci załamania poziomu jakościowego produkcji, wyśrubowanego tylko na czas negocjacji poprzedzających zawarcie kontraktu. Promocja sprzedaży a public relations.

Sprawna sprzedaż wymaga uruchomienia instrumentów aktywizacji sprzedaży oraz ich zintegrowania z innymi instrumentami marketingu, Do podstawowych instrumentów związanych z aktywizacją sprzedaży zalicza się reklamę, sprzedaż osobista, promocję, public relations oraz sponsoring. Promocja sprzedaży jest to działanie marketingowe używające, bodźców ekonomicznych w celu pobudzenia sprzedaży oferty public relations stanowią kontakty i stosunki firmy ż otoczeniem (nabywcami, akcjonariuszami, opinią publiczną) służące, wytworzeniu pozytywnych postaw wobec niej.

 

TQM jest to strategia kompleksowego zarządzania jakością.

Opiera się na założeniu że jedynie wysoka jakość może zapewnić przedsiębiorstwu długotrwały sukces rynkowy .

TQM można określić jako kompleksowe podejście do wszystkich aspektów zarządzania firmą, polegające na optymalnym wykorzystaniu zasobów firmy i uzyskaniu przez nią wysokiej rentowności przez prawidłowe utrzymanie relacji z klientami oraz tworzenie prawidłowych stosunków między ludzkich, sprzyjających efektywnej relacji między pracownikami.

Podobne prace

Do góry