Ocena brak

Systematyka związków nieorganicznych

Autor /lena2003 Dodano /07.02.2011

 

OTRZYMYWANIE TLENKÓW:w drodze bezpośredniej syntezy z pierwiastków&innych tlenków oraz w reakcji rozkładu niektórych związków. 

PODZIAŁ&CHARAKTERYSTYKA TLENKÓW: 1.kwasowe(reagują z zasadami,nie reagują z kwasami)2.zasadowe(reagują z kwasami,nie reagują z zasadami)3.amfoteryczne(reagują z mocnymi kwasami&mocnymi zasadami)4.obojętne(z niczym nie reagują)

WŁ. FIZYCZNE TL:1.prawie wszystkie tlenki metali&półmetali to ciała stałe, niekiedy o bardzo wys.tem.topnienia.2.Tl.niemetali mają różne stany skupienia(stałe,ciekłe,gazowe)3.Większość tlenków jest bezbarwna niektóre mają kolor-są stosowane jako pigmenty farb&lakierów).

WODOROTLEN- KI:wiązki zawierające atom metalu&jedną lub kilka grup wodorotleno-wych.

WŁ.FIZ.WODOROTLENKÓW:ciała stałe,często zabarwione,o różnej rozp.w wodzie.

KWAS:związek zbudowany z atomów wodoru& reszty kwasowej.

PODZIAŁ KWASÓW:Tlenowe(mają1lub więcej atomów tlenu w strukturze reszty kwasowej),Beztlenowe(wodne roztwory połączeń chemicznych wodoru z niemetalami16&17 grupy ukł.okres. pierw.)

KWAS MOCNY-jest całkowicie lub prawie całkowicie dysocjowany w wodnym roztworze,np.HCL,HBr,Hl,HNO3,H2SO4, HMnO4.

KWAS SŁABY:ulega dysocjacji w znacznie mniejszym stopniu: tylko mały ułamek cząsteczek rozpada się na jony,a reszta pozostaje w roztworze pod postacią cząsteczek niezdysocjowanych,np.HF,HNO2, H2SO3,H2CO3.

SOLE:zw.chemiczne,których cząsteczki mają1lub kilka kationów&1lub kilka anionów reszty kw.

Podobne prace

Do góry