Ocena brak

System wyborczy Włoch i instytucje demokracji bezpośredniej

Autor /Valdemar Dodano /20.06.2011

Parlament: 

Izba Deputowanych - czynne prawo wyborcze: 18 lat; bierne: 25 lat

Senat – czynne: 25 lat; bierne: 40 lat

- system wyborczy wprowadza zasadę obowiązkowego udziału obywateli w wyborachInstytucje demokracji bezpośredniej:

- referendum

• jest stosowane w sprawach konstytucyjnych i ustaw zwykłych

• z inicjatywą dokonania rewizji konstytucji mogą wystąpić: 1/5 deputowanych lub senatorów, pięć rad regionalnych albo 500 tys. wyborców

- ludowa inicjatywa ustawodawcza

uprawnienie, dzięki któremu obywatele mogą podjąć się uchwalenia ustawy zwykłej lub dokonać rewizji konstytucji

Parlament w klasycznym systemie parlamentarnym (parlamentarno-gabinetowym) – funkcje i wewnętrzna struktura.

- kadencja: 5 lat (jest liczona od daty zwołania pierwszego posiedzenia izb)

- dla ważności obrad niezbędny jest udział większości członków izby (w celu podjęcia uchwał), dla przyjęcia ustaw konstytucyjnych wymagana jest większość kwalifikowana

- każda z izb posiada odrębny regulamin, który określa tryb funkcjonowania oraz jej organizację wewnętrzną

- organy parlamentu: przewodniczący, prezydium izby, komisje parlamentarne, kluby partyjne

skład prezydium: przewodniczący, wiceprzewodniczący ( wybierani po 4 w każdej z izb; zastępuje przewodniczącego i wypełnia zlecone zadania przez niego), sekretarze (8 osób; sporządzają protokół obrad, prowadzą listy uczestników, wykonują polecenia przewodniczącego), kwestorzy (w każdej izbie po trzech; pomagają przewodniczącemu w utrzymaniu porządku obrad)

• istotną rolę odgrywają komisje: są one zbudowane na zasadzie resortowości, ich zadania są ściśle związane z funkcjami parlamentu

* komisje kontrolują rząd i administrację państwową oraz dziedzinę ustawodawstwa

- istnieją także organy – rady (giunte)

- członkowie parlamentu korzystają z immunitetu materialnego i formalnego

Kompetencje parlamentu:

- funkcja ustawodawcza

- współdziałanie w wyborze polityki państwa

- kontrola wobec rządu

- wybór prezydenta, postawienie prezydenta w stan oskarżenia przed Trybunałem

Konstytucyjnym, powoływanie 1/3 członków Najwyższej Rady Sądownictwa oraz 1/3 Trybunału Konstytucyjnego

Podobne prace

Do góry