Ocena brak

System konwentu (cechy)

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

  1. nie mieści się ani w systemie prezydenckim, ani w systemie parlamentarno – gabinetowym.

  2. powstał we Francji, stworzony przez Jakobinów.

  3. nie ma tu tradycyjnego podziału władzy.

  4. występuje Parlament, rząd, głowa państwa.

Społeczeństwo wybiera Parlament, deputowanych Rady Narodowej, parlament dwuizbowy.

Rada – 200 –osobowa wybiera z siebie 7 osób, tzw. Radę Federalną, którzy są szefami resortów, są ministrami, są równoprawni, nie ma Premiera.

W ramach Parlamentu i z Parlamentu wyłaniany jest 7 –osobowy rząd. Wszelkie decyzje, zadania i kontrola odbywa się w Parlamencie. Izba z pośród siebie wybiera co rok na rok dwie osoby, Prezydenta i wiceprezydenta. Głowa państwa powstaje w Parlamencie, przez Parlament.

Druga izba to kantony federacji.

Demokracja konsocjacyjna w prulalistycznych społeczeństwach.

Wszystkie społeczeństwa są pluralistyczne, zróżnicowane pod względem wyglądu, wykształcenia, zamożności.

Chodzi o rozwarstwienie społeczeństwa, które uważa się za trwałe a nie nabyte. Chodzi o cechy, które otrzymujemy zanim rozwiniemy się jako osobnicy, cechy które nabywamy bez naszego udziału: religia, język, narodowość.

Narodowośćprzynależność narodowa – rodzimy się przypisani jakiejś narodowości, można to później zmienić (wynarodowienie). Jest to cecha opisana późniejszym obywatelstwem. Cecha to może w sposób trudny dla demokracji dzielić społeczeństwo wyznaniowo.

Wyznanie – rodzimy się w rodzinach, które mają wyznanie i my automatycznie otrzymujemy wyznanie rodziców.

Język – język był kiedyś „tyranem” nad innymi grupami językowymi, dzieli społeczeństwo.

Przynależność regionalna również może dzielić społeczeństwo np. Śląsk żąda specjalnego statusu dla swojego regionu jak np. Katalonia w Hiszpanii.

Społeczeństwo podzielone cechami przypisanymi jest trudne dla demokracji.

Takie społeczeństwo wymaga innych decyzji niż w społeczeństwach niepodzielonych.

Demokracja rozumiana jest w normalnych warunkach jako taki system, w którym podejmuje się decyzje wolą większości przy poszanowaniu praw mniejszości.

Gdy społeczeństwo jest podzielone ciężko otrzymać większość przy poszanowaniu mniejszości. Parlament byłby odzwierciedleniem społeczeństwa, decyzje większości parlamentarnej byłyby krzywdzące dla mniejszości.

Są teorie mówiące, że nie jest możliwa demokracja w tak podzielonych społeczeństwach. Jednak są przykłady stabilnej demokracji w podzielonych społeczeństwach, np. Szwajcaria i Belgia.

Podobne prace

Do góry