Ocena brak

System informacji marketingowych

Autor /Kelly Dodano /11.04.2011

 

System informacji marketingowych tworzą ludzie, urządzenia, w które są wyposażeni, oraz procedura zbierania, klasyfikowania, analizowania oceniania informacji oraz ich przekazywania podejmującym decyzje marketingowe. Przy czym informacje te powinny być przydatne, dokładne i dostarczane we właściwym czasie. System ten powinien być przydatny podejmującym decyzje zarówno na etapie analizy, planowania i realizacji planu, a także kontrolowania stopnia osiągnięć celu.

Na system informacji marketingowych składają się: ocena potrzeb informacyjnych przez podejmujących decyzje, gromadzenie danych i ich analiza, dostarczanie informacji kierującym marketingiem w firmie.

Informacje są dzielone na (Źródła informacji w badaniach marketingowych):

 1. Dane wtórne (fakty i liczby zgromadzone przed projektem):

 • Dane wewnętrzne firmy np. sprawozdania finansowe, raporty badawcze, sprawozdania pracowników, raporty z delegacji, kartoteki klientów, sprawozdania roczne

 • Dane zewnętrzne np. roczniki statystyczne GUS,CBOS,OBOB, prasa, informatory, materiały rządowe, roczne sprawozdania innych firm, opracowania stowarzyszeń badawczych

 1. Dane pierwotne (fakty i liczby po raz pierwszy zebrane na potrzeby projektu):

 • Dane z obserwacji (podejście mechaniczne i osobiste)

 • Dane ankietowe (podstawowe wywiady telefoniczne, focus-group, panele)

 • Metody eksperymentalne (naturalne, laboratoryjne)

 • Metody psychologiczne (wywiady głębinowe, projekcyjne)

 

Dane z zewnątrz firmy mogą być pozyskiwane przez ciągłe monitorowanie wybranych uwarunkowań otoczenia – wywiad marketingowy lub prowadzenie badań marketingowych.

Badania marketingowe to zaplanowane i zorganizowane zbieranie, przetwarzanie i analizowanie danych niezbędnych do podejmowania decyzji marketingowych w przedsiębiorstwie.

Etapy procesu badawczego:

 1. Określenie problemu stojącego przed podejmującym decyzje marketingowe (menedżerem)

 2. Ustalenie celów badania

 3. Zaplanowanie badania (zakres, metody, czas, koszt, wykonawcy itd.)

 4. Gromadzenie danych

 5. Przetwarzanie i analiza danych

 6. Opracowanie raportu z badania

W wyniku badań uzyskuje się dane ilościowe oraz dane jakościowe charakteryzujące przedmiot badania.

Podobne prace

Do góry