Ocena brak

System immunologiczny związany ze skórą - SALT

Autor /makumba Dodano /23.05.2014

Terminem SALT (ang. skin-associated łymphatic tissue) określa się system immunologiczny związany ze skórą. W skład tego systemu wchodzi naskórek oraz skóra właściwa, a podstawowymi komórkami o właściwościach immunologicznych są w nich keratynocyty, komórki Langerhansa, limfocyty i makrofagi.

Naskórek Naskórek zbudowany jest w 95% z komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego (keratynocytów) i rozrzuconych między nimi komórek Langerhansa (KL). Naskórek rogowaciejąc nabywa odporności na urazy mechaniczne, chemiczne i UV. Niedawno odkryto, że komórki nabłonka wykazują podobieństwo morfologiczne i funkcjonalne do komórek grasicy. Mogą wpływać na różnicowanie limfocytów T, albowiem mają receptory zarówno dla wielu cytokin, np. dla IFN-y, TNF, IL-1, IL-6, jak i zdolność wydzielania cytokin np. IL-1, IL-3, TNF-a. Komórki Langerhansa stanowią 2-6% komórek naskórka, są komórkami pochodzenia szpikowego, należącymi do populacji komórek dendrytycznych. Na swej powierzchni mają wiele białek biorących udział w prezentacji antygenów (MHC I i II) oraz aktywacji krążących limfocytów. Dzięki dużej powierzchni i bogatej ekspresji różnych białek są bardzo efektywnymi komórkami prezentującymi antygen. Występują tam receptory dla fragmentu Fc przeciwciał IgG, IgE, składowej C3 dopełniacza; wykazują również ekspresję receptorów dla wielu cytokin, np. dla IL-1, IL-2,

GM-CSF, TNF. Po kontakcie z antygenem ulegają aktywacji i docierają do węzłów limfatycznych.

Skóra właściwa W naskórku można znaleźć tylko nieliczne limfocyty, natomiast w skórze właściwej ich liczba wzrasta. Spotyka się tam przede wszystkim limfocyty CD4+ i CD8+, pełniące funkcje komórek pamięci. Ponowne wtargnięcie antygenu do skóry powoduje ich aktywację, wydzielają one m.in. IFN-y, który aktywuje ekspresję (pojawienie się) MHC II (białek prezentujących antygeny) na powierzchni keratynocytów (stanowią 90-95% populacji komórek naskórka).

 

Podobne prace

Do góry