Ocena brak

SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

  • BANKI CENTRALNE

Powstałe na bazie banków emisyjnych

B.c. to bank państwowy, który spełnia równocześnie trzy funkcje : banku emisyjnego, banku banków i banku gospodarki narodowej.

Z jednej strony jest regulatorem całego obiegu pieniężnego wew. kraju oraz równowagi bilansu płatniczego, z drugiej str. – bankierem państwa w zakresie udzielania kredytów dla rządu, obsługi długu państwowego oraz kasowej obsługi budżetu.

Obowiązkiem b.c. jest dbanie o stabilność waluty nar., a także takie oddziaływanie na gospodarkę nar., żeby następował jej stały rozwój, wzrost dochodu nar. oraz spadek bezrobocia.

 

  • BANKI OPERACYJNE

/Komercyjne; depozytowo-kredytowe i uniwersalne/

Banki te świadczą określone usługi /obsługa obrotu gotówkowego i bezgotówkowego/; są przedsiębiorstwami, których celem powinno być osiągnięcie zysku. Dążą do zaspokojenia potrzeb podmiotów gospodarczych w zakresie usług bankowych przy równoczesnym dążeniu do uzyskania zysku.

 

  • BANKI SPECJALNE

/Inwestycyjne, hipoteczne, towarzystwa kredytowe, rolne i melioracyjne, komunalne/

Są to banki, których sfera działania w porównaniu z bankami komercyjnymi ma specjalny charakter pod względem zakresu i formy albo rodzaju klienteli.

 

  • KASY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Ich zadaniem jest ścisłe powiązanie oszczędnościowej działalności tych instytucji z potrzebami drobnych wytwórców i gospodarstw domowych, oraz samorządów. Równocześnie muszą to być jednostki rentowne,

Kasy oszcz. są samodzielnymi bankami uniwersalnymi, tj. mogącymi dokonywać wszystkich operacji przewidzianych prawem bankowym /z jednej str. gromadzą oszczędności i udziela kredytów drobnym przedsiębiorstwom i gosp.dom., a z drugiej str. udzielają kredytu samorządowi, oraz częściowo przeznaczają zysk do kasy gminy/

 

  • SPÓŁDZIELCZOŚĆ KREDYTOWĄ

To instytucje drobnego kredytu zorganizowane na zasadach spółdzielczych, polegające przede wszystkim na powiązaniu kredytobiorców m.in. poprzez ich wkłady członkowskie z solidarną odpowiedzialnością materialną za działalność danej spółdzielni. Obecnie spółdzielnie kredytowe to banki uniwersalne i ze względu na konkurencję rozszerzyły krąg klientów poza obręb własnych członków.

Podobne prace

Do góry