Ocena brak

SYMFONIA

Autor /Charyzjusz Dodano /18.04.2012

Jedna z głównych wielkich muz. cyklicznych form orkiestrowych, oparta na budowie cyklu sonatowego. Symfonia klasyczna jako cykl 4-częściowy jest dziełem klasyków wiedeńskich, zwł. Haydna i Mozarta.

Rozwinął ją i rozbudował Beethoven, a kontynuowali jej rozwój inni kompozytorzy XIX w., jak Schubert, Mendelssohn, Schumann, Brahms, Bruckner, Mahler, Czajkowski, Berlioz, Liszt. W XX w. zainteresowanie tą formą utrzymuje się, choć już w znacznie słabszym stopniu; zob. Boski (poemat); Dante(jska); Dziewięć (Dziewiąta); Eroica; Fantastyczny (Fantastyczna); Faust(owska); Francuska zob. Paryż (Paryska); Haffnerowski (Haffnerowska); Jowisz(owa, Jupiter); Klasycyzm (Klasyczna); Leningrad(zka); Linz(ka); Manfred; Mit dem Paukenschlag;

Mit dem Paukenwirbel;.Niedokończona; Organy (Organowa); Oxford; Paryż (Paryska); Pastorale (Pastoralna); Patetyczny (Patetyczna); Pieśń (o nocy); Praga 1 (Praska); Romantyzm (Romantyczna); Symfonia losu a. przeznaczenia zob. Los; Symfonia psalmów zob. Psalm; Tysiąca zob. Faust; Wiosna (Wiosenna); Włochy (Włoska); Z Nowego Świata zob. Nowy (Świat).

Podobne prace

Do góry