Ocena brak

Sygnały dźwiękowe ostrzegawcze związane z odpalaniem ładunków materiałów wybuchowych

Autor /Hortensja Dodano /30.01.2013

S.d., które powinny być słyszalne w strefiezagrożeniaodłamkamikamienia:

sygnał pierwszy – jeden ciągły ton, oznaczający „uprzedzenie”, nadawany po ukończeniu ładowania materiałów wybuchowych, lecz przed wykonaniem obwodu strzałowego; na sygnał ten wszystkie osoby niezatrudnione do wykonywania czynności odpalania powinny udać się do schronów lub poza strefę rozrzutu odłamków skał, a posterunki zabezpieczające zająć wyznaczone stanowiska,

sygnał drugi – dwa ciągłe, bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczające „przygotowanie do odpalania”, nadawany po stwierdzeniu wycofania ludzi do schronów; na sygnał ten osoba wykonująca roboty strzelnicze przygotowuje się do zapalania lontów lub bada opór obwodu strzałowego, a następnie przyłącza zapalarkę do linii strzałowej,

sygnał trzeci – jeden krótki ton, oznaczający „odpalanie”, nadawany tuż przed zapalaniem lontów lub uruchomieniem zapalarki,

sygnał czwarty – trzy przeciągłe bezpośrednio po sobie następujące tony, oznaczający „odwołanie”, nadawany po upewnieniu się, że wszystkie ładunki materiału wybuchowego odpaliły, jednak nie wcześniej niż po upływie 5 minut od momentu odpalenia; na sygnał ten posterunki zabezpieczające oraz pozostali pracownicy mogą opuścić schrony.

Podobne prace

Do góry