Ocena brak

Sygnalizacja świetlna - zliczanie samochodów

Autor /Benek Dodano /31.01.2012

Inny, bardziej zaawansowany system zlicza prze­jeżdżające samochody i na tej podstawie reguluje czas wyświetlania sygnałów. Samochody liczone są przez czujniki umieszczone przed skrzyżowa­niem. O to, by samochody mogły bezpiecznie prze­jechać skrzyżowanie, dbają elektroniczne systemy czasowe. Rozwiązanie to pozwala na znaczną re­dukcję czasu oczekiwania na światłach. Gdy drogą podrzędną nie jadą żadne pojazdy, to na drodze głównej zapalone jest zawsze światło zielone. Dopiero po zgromadzeniu się kilku aut oczekują­cych na drodze podrzędnej światła się zmieniają, przepuszczając oczekujących, po czym znowu otwierany jest przejazd drogą główną.
Całość elektroniki sterującej sygnalizacją świetl­ną jest ukryta w skrzynkach przypominających skrzynki telefoniczne bądź elektryczne. Niekiedy znajdują się one w studzienkach pod powierzch­nią chodnika. Systemy te składają się ze standary­zowanych modułów i mogą być łatwo rozbudo­wywane, jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Na większości skrzyżowań ruch pieszych jest sterowany automatycznie. Jednak przy niektórych przejściach dla pieszych automatyczne wstrzymy­wanie ruchu pojazdów, nawet wtedy, gdy nikt nie chce przejść przez ulicę, byłoby nieefektywne. W takich sytuacjach sygnalizacją sterują piesi, naci­skając guzik, co po niedługiej chwili spowoduje zatrzymanie ruchu pojazdów, tak by można było bezpiecznie przejść przez jezdnię. Takie rozwią­zanie eliminuje przerwy w ruchu drogowym.

Podobne prace

Do góry