Ocena brak

Sygnał w pracy

Autor /NowyChomik Dodano /11.01.2013

sygnał w pracy; z ergonomicznego punktu widzenia jest nośnikiem informacji, wiadomości o stanach rzeczy i zmianach zachodzących na zewnątrz i wewnątrz, np. układu człowiek-maszyna. Sygnałem będzie więc zarówno obraz obserwowanych części maszyny lub obrabianego przedmiotu, spostrzeżony przez pracującego przy maszynie człowieka, jak i usłyszany prze niego dźwięk tej maszyny, drganie jej korpusu, temperatura, ewentualne położenie elementów maszyny wyczuwalne za pośrednictwem ręki (działa tu tzw. zmysł kinestatyczny). W szczególnych przypadkach pracy ludzkiej mogą wchodzić w grę także informacje, uzyskane za pośrednictwem zmysłów smaku i powonienia. Można je otrzymać bezpośrednio, np. gdy obraz miejsca obróbki lub dźwięk powstający podczas ruchu maszyny jest jednocześnie sygnałem, albo pośrednio (sygnalizacja wtórna) — wówczas, gdy dowiedziano się o stanie maszyny lub innego urządzenia, patrząc na przyrząd pomiarowy (np. manometr, termometr itp.). Sygnały wizualne biegną, np. od określonego punktu w maszynie do miejsca ich odbioru przez człowieka (oko). Oczywiście takich punktów, jak podany przykładowo, jest jednocześnie wiele i sygnały idące od nich obserwuje się kolejno, bądź też równocześnie, zależnie od tego, czy oko zdoła je zarejestrować. Wykonywanie pracy zależy od tego, czy sygnał zostanie spostrzeżony (zauważony i rozpoznany) i zrozumiany, tzn. czy otrzymana informacja będzie wystarczająca do istniejącego stanu rzeczy lub jego zmian, np. do zrozumienia sytuacji typu „obróbka dobiega końca" albo „obroty są za szybkie", lub też „narzędzie jest już zużyte" itp. Fakt, czy sygnał zostanie spostrzeżony zależy od kilku czynników, którymi są: jakość, siła, wielkość, kształt, położenie, ruch, czas pojawiania się i trwania. Jeśli jest to sygnał świetlny (przesłanie obrazu), możliwość jego spostrzeżenia zależy od natężenia oświetlenia punktu obserwowanego, odległości oka od punktu obserwowanego i jego wrażliwość, nastawienie oka na odbiór sygnału, zakłóceń w „kanale" (takich jak np. pył lub dym rozproszony w powietrzu między punktem obserwowanym a okiem), czasu trwania sygnału, powiązania z innymi sygnałami (np. sygnał może nie być spostrzeżony, jeśli towarzyszą mu jednocześnie inne silniejsze sygnały) oraz od innych czynników.

Podobne prace

Do góry