Ocena brak

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa Lynne Watson i Alessandro Belmann

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Dotyczyło to niedopełnienia obowiązku meldunkowego przez nieletnią turystkę brytyjską. Przepis ten funkcjonował tylko w stosunku do cudzoziemców. W trakcie trwania postępowania karnego powstał problem: czy odmienne raktowanei bywateli własnych i cudzoziemców nie jest przejawem dyskryminacji i czy nie jest sprzeczne ze swobodą dostępu do usług turystycznych?

Trybunał orzekł, iż regulacje krajowe, dotyczące obowiązku cudzoziemców zgłaszania się do władz meldunkowych oraz obowiązku obywateli własnych zgłszania pobytu cudzoziemców, nie są sprzeczne z wolnościami wspólnotowymi, jeśli czas przeznaczony na ich zgłoszenie jest rozsądnie odległy, a kary za niedopełnienie obowiązku meldunkowego proporcjonalnie do wagi wykroczenia i ni umożlwiają deportacji. Próba uchylenia się od odpowiedzialnosci przez pannę Watson zupełnie się nie udała.

Podobne prace

Do góry