Ocena brak

Swobodny przepływ usług: ZAKAZ DYSKRYMINACJI - Sprawa K.E vs. Francja, Włochy, Grecja

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Chodziło o świadczenie wyspecjalizowanych usług turystycznych w tych krajach. Każde z tych państw, argumentując to troską o wysoki poziom usług świadczonych obywatelom, uzależniły prawo do uzyskania licencji na oprowadzanie wycieczek w tych krajach od zdanai egzaminu językowego. Z powodu ogromnej trudności tego egzaminu zdawały go tylko osoby pochodzące z macierzystych krajów. ETS uznał to za rażące ograniczenie swobody świadczenia usług.

W uzasadnieniu podano, że wprawdzie państwa mają prawo dbania o wys. poziom świadczonych usług , nawet wtedy gdy prowadzi to do ograniczenia ich swobody, ale w tym wypadku ograniczenia idą dalej niż to konieczne. Są nieproporcjonalne. Ponadto turyści cą za granią kontaktować się nie tyle z obcym przewodnikiem, ile ze swoim rodakiem. Przwodnik powienien znać więc nie tyle język miejscowy ile turysty.

Podobne prace

Do góry