Ocena brak

Swobodne uznanie adm.

Autor /Romek Dodano /18.08.2011

Normy prawa materialnego stanowiące podstawę wydania aktu adm. pozostawiają w niektórych przypadkach org. adm. wydającemu decyzję, pewną możliwość swobodnego uznania w rozwiązaniu lub rozstrzyganiu sprawy z zakresu adm. publ. Może mieć ono miejsce wtedy, gdy norma prawna dotycząca określonego stanu faktycznego nie określa ściśle sposobu rozstrzygnięcia lub nie wskazuje wyraźnie obowiązku określonego zachowania się organów, a stwarza możliwość różnych rozwiązań utrzymanych jednak w granicach prawa (norm) materialnego i przewidzianych warunków prawnych.

Norma prawna dopuszczająca swobodne uznanie adm. stanowić może różne zachowania się organu w określonej sprawie lub zobowiązać może organ do działania zgodnego z interesem społ., słusznym interesem stron lub w granicach zasadniczej polityki państwa. Organ adm. ma w tym przypadku możliwość oceny we własnym zakresie czy rozstrzygnięcie jest zgodne z tak pojętym interesem lub czy mieści się w granicach zasadniczej polityki państwa.

Rozstrzygnięcia adm. państwowej w granicach swobodnego uznania podlegają szczególnej ochronie.

Podobne prace

Do góry