Ocena brak

Swoboda zawierania umów

Autor /Faust Dodano /07.12.2011

Praca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Swoboda wykonywania pracy w ramach pracowniczego zobowiązania (umowa o pracę, spółdzielcza, mianowanie, wybór, powołanie) lub zobowiązania cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie) jest naczelną zasadą nowoczesnego obrotu prawnego. Należy zaznaczyć, że są odmienne reperkusje prawne dla stron w zależności od rodzaju umowy.

Zasada swobody umów wyraża się:

- wyborem podstawy zatrudnienia

- swoboda kształtowania treści zobowiązania

- odformalizowaniem procesu nawiązywania stosunku prawnego (choć z punktu widzenia i oczekiwań ustawodawcy w pełni prawidłową jest jedynie umowa w formie pisemnej).

Ta zasada wynika z ogólnych norm zawartych w art. 353KC i art. 11 KP. „Wolność kontraktowa” obejmuje także decydowanie o tym, czy umowę zawrzeć oraz z kim ją zawrzeć. Może ona doznawać jedynie ograniczeń w zakresie, w jakim przewidują to przepisy prawa, a zwłaszcza ustawy. Z kolei niepracownicze stosunki zatrudnienia są ograniczane jedynie szeroko rozumianą klauzulą porządku publicznego.

Ostatnimi czasy nastąpiło kilka ograniczeń tej zasady, np. reglamentacja wysokości wynagrodzenia niektórych pracowników.

Podobne prace

Do góry