Ocena brak

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz opodatkowania dyskryminacyjnego

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Art. 90 TWE zakazuje opodatkowania dyskryminacyjnego, rozumiejąc pod tym pojęciem opłaty, które w zróżnicowany sposób traktują podobne towary zagraniczne i krajowe,chroniąc te ostatnie; albo też chronią towary krajowe , które wprawdzie nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu podobne, ale mogą być wykorzystywane zastępczo zamiast określonych produktów zagranicznych. W pierwszym przypadku mówimy o opodatkowaniu dyskryminacyjnym, w drugim o protekcjonistycznym.

Do góry