Ocena brak

Swoboda przepływu towarów: katalog zakazów traktatowych - Zakaz nakładania nowych ceł oraz opłat o skutku równoważnym do ceł

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Ustanowienie unii celnej oznacza zniesienie pomiędzy panstwami członkowskimi wszelkiego rodzaju przeszkód w obrocie gospodarczym. Tradycyjnie jedną z najistotniejszych tego rodzaju przeszkód są cła, czyli opłaty nakładane przez poszczególne państwa na postawie taryfy celnej. TWE nie zlikwidował ceł wraz ze swym wejściem w życie, lecz przewidywał ich zamrożenie (klauzula standstill), a następnie stopniowe znoszenie do końca okresu przejściowego( to jest do północy 31 grudnia 1969r).

Nowa wersja art. 25 TWE, ustanowiona przez TA, zabrania wprowadzania pomiędzy państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych, a także opłat o skutku równoważnym do ceł. Zakaz ten rozciąga się także na opłaty celne o charakterze fiskalnym.

Najważniejszym i najpoważniejszm są opłaty o skutku równoważnym do ceł. TWE oczywiście nie definiuje tego rodzaju opłat, zadanie to przypadło ETS.

W orzeczeniu prejudycjalnym w sprawie funduszu emerytalnego szlifierzy diamentów ETS określił te opłaty o stosunku równoważnym do ceł jako wszelkiego rodzaju opłaty nakładane jednostronnie przez państwo członkowskie na produkty wspólnotowe w związku z przekroczeniem przez nie granicy, na postawie przepisów innych niż taryfa celna, czy też przepisy podatkowe. Nie jest przy tym istotne czy dochód z tej opłaty idzie na rzecz państwa czy też jest przeznaczony dla innego podmiotu; nie ma też znaczenia nazwa opłaty,sposób jej pobierania, jej niedyskryminacyjny czy też protekcjonistczny charakter; ani też to czy służy ona ochronie produktów krajowych.

Podobne prace

Do góry