Ocena brak

Swoboda przepływu pracowników - Zakres przedmiotowy

Autor /michol Dodano /22.07.2011

Zakres przedmiotowy swobody przepływu pracowników obejmuje cztery podstawowe prawa:

1) Prawo do zatrudnienia

Oznacza ono możliwość „przyjmowania pracy rzeczywiście zaoferowanej”, także poza terytorium państwa obywatela, ale na terytorium Wspólnoty .Prawo przyjmowania pracy obejmuje także prawo poszukiwania pracy na terytorium obcego państwa członkowskiego.  Prawo dostępu do zatrudnienia na całym terytorium Unii nie obejmuje w ogóle zatrudnienia w administracji publicznej.

2) Prawo do poruszania się

Jest to prawo do wyjazdu z własnego państwa, prawo do wjazdu do któregokolwiek z innych państw członkowskich a także prawo poruszania się wewnątrz każdego z państw członkowskich. Formalną podstawę podróży stanowi jedynie paszport albo dowód tożsamości (żadnych wiz)

3) Prawo do pobytu

Jest to prawo do osiedlenia się oraz przebywania w celu wykonywania zawodu. Na podstawie art4 dyrektywy 68/360 państwa członkowskie bezpłatnie lub za niewielką opłatą wydają zezwolenie na pobyt. Ma ono charakter czysto formalny. Pracownik powinien jedynie przedstawić dowód tożsamości oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. Po upływie 5 lat zezwolenie jest automatycznie przedłużane, nawet wtedy, gdy pracownik utracił zatrudnienie. Zezwolenie na pobyt członków rodziny jest udzielane równocześnie z zezwoleniem wydanym pracownikowi.

4) Prawo do pozostania

Jest to prawo do pozostania w obcym państwie członkowskim po okresie, w którym pracownik był tam zatrudniony. Byli pracownicy mogą pozostać na terytorium państwa członkowskiego, gdy: uzyskał tam emeryturę lub po dwuletnim zamieszkaniu stał się niezdolny do pracy albo po 3 latach ciągłego zatrudnienia i pobytu podjęli pracę w innym państwie członkowskim, ale nadal mieszkają w państwie dawnego zatrudnienia i często do niego wracają. W roku 1990 prawo do zostało poszerzone w dyrektywie 90/365, i obejmuje ono obecnie także terytoria państw, na których dana osoba w ogóle wcześniej nie pracowała. Postanowienia te wynikają z przyjęcia instytucji obywatelstwa UE. Wspólnotowi emeryci i renciści oraz ich rodziny mają prawo do pozostania jeśli posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające zasoby finansowe (takie, by nie musieli korzystać z pomocy socjalnej państwa przyjmującego).

Podobne prace

Do góry