Ocena brak

Swoboda przepływu pracowników - Zakaz dyskryminacji

Autor /michol Dodano /22.07.2011

W ramach swobody przepływu pracowników istnieje zakaz dyskryminacji bezpośredniej (tj. z powołaniem się na obywatelstwo pracownika) w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia jak i innych warunków pracy.

Zasadniczo zakazana jest także dyskryminacja pośrednia (tj. gorsze w stosunku do własnych obywateli traktowanie pracownika – obywatela innego państwa bez odwołania się do obywatelstwa, lecz poprzez ustanawianie rożnych barier faktycznych. W pewnych przypadkach – powołując się na przyczyny merytoryczne – państwo może jednak uzasadnić ograniczenia, np. w celu wykonywania niektórych zawodów konieczna jest znajomość języka używanego w danym państwie.

Postanowienia TWE dotyczące tej swobody wywołują nie tylko skutek bezpośredni wertykalny ( jednostkapracownik może się na te postanowienia powołać w stosunku do organów państwa, w którym pracuje), lecz również skutek bezpośredni horyzontalny (pracownik może się powołać na te postanowienia np. w stosunku do zakładu pracy, w którym pracuje.

Istotne znaczenie miał w tym kontekście wyrok ETS z dnia 15 grudnia 1995 w sprawie C-415/93 Bosman, dot zawodowego piłkarza Bosmana, który skutecznie powoływał się na wspólnotowe reguły odnoszące się do swobody przepływu pracowników, aby unieważnić zasady transferu piłkarzy uniemożliwiające mu podjęcie pracy w klubie w innym państwie członkowskim.

Do góry