Ocena brak

Swoboda przepływu kapitału i płatności - ZAKRES PODMIOTOWY

Autor /michol Dodano /22.07.2011

- Swoboda przepływu kapitału i płatności nie zawiera wyraźnej definicji zakresu podmiotowego

- Stwierdzono jednak, iż przepływ ten następuje pomiędzy:

1. Państwami członkowskimi

* Płatności i kapitały przesyłane przez granice państwowe wewnątrz Wspólnoty w wyniku działania a) osób fizycznych posiadających obywatelstwo państwa czł. lub b) osób prawnych posiadających swą siedzibę w takim państwie.

* Podmioty te mogą być bądź nadawcami bądź odbiorcami kapitału i płatności

2. Państwami członkowskimi i państwami nieczłonkowskimi

* Swoboda przepływu została w zasadzie zapewniona, ale przepływ kapitału do osób fizycznych lub prawnych z państwa nieczłonkowskich nadal podlega pgraniczeniom. Zadeklarowano, iż państwa czł. będą dążyć do osiągnięcia możliwie najwyższego stopnia swobody przepływu kapitału, takiego samego jaki występuje pomiędzy państwami czł.

* Decyzję o przepływie podejmuje Rada na wniosek Komisji (2 odmienne sposoby podejmowania decyzji przez Radę)

1. Jeśli zamierza ona zwiększyć swobodę przepływu kapitału państwami nieczłonkowskimi, to przyjmuje akt kwalifikowaną większością głosów. Natomiast propozycja ograniczenia tej swobody musi być przyjęta jednomyślnie

2. W stosunku do płatności płątności wysyłanych do państwa nieczłonkowskich lub napływających z takich państw, żadnych ograniczeń nie wprowadzono.

Podobne prace

Do góry