Ocena brak

Święty Piotr Kanizy

Autor /tina Dodano /09.01.2013

Św. Piotr Kanizy, kapłan, doktor Kościoła. Urodził się w 1521 r. w Nijmegen (Holandia) jako syn JakubaKanijs, który pełnił w tym mieście urząd burmistrza. Piotr studiował teologię w Kolonii. W 1543 r. wstąpiłdo jezuitów. Po ukończeniu doktoratu skierowano go do krajów germańskich, aby powstrzymał napórprotestantyzmu. Pracował w Ingolstadzie, Wiedniu, Pradze, Augsburgu, Innsbrucku, Monachium. Jegoaktywność przejawiała się głównie w kaznodziejstwie oraz nauczaniu. Założył i zreformował liczne kolegia,uniwersytety w Niemczech. W 1558 r. odbył krótką podróż do Polski (Kraków, Łowicz, Piotrków),towarzysząc nuncjuszowi Kamilowi Mentuati. Cieszył się przyjaźnią kardynała Hozjusza. Jako teologpapieski brał udział w soborze trydenckim (1562). Napisał wiele rozpraw apologetycznych. Jednym zjego popularnych dzieł był katechizm (200 wydań). Ostatnie lata spędził we Fryburgu szwajcarskim.Zmarł 21 grudnia 1597 r. Beatyfikował go Pius IX (1864), kanonizował oraz ogłosił doktorem KościołaPius XI (1925). Jest określany “apostołem Niemiec”. Patron diecezji Brixen, Innsbrucku oraz szkolnychorganizacji katolickich w Niemczech.W ikonografii przedstawia się św. Piotra Kanizego w sutannie jezuity. Jego atrybutami są: katechizm,krucyfiks, młotek, pióro.

Podobne prace

Do góry