Ocena brak

Święty Piotr

Autor /enej Dodano /08.01.2013

Św. Piotr, Apostoł (+ 67). Syn rybaka Jony z Betsaidy Galilejskiej. Nosił imię Szymon. Mieszkał w Kafarnaum.Chrystus powołał go wraz z jego bratem, Andrzejem, na swojego ucznia. W ewangelicznej relacjio ustanowieniu grona Dwunastu otrzymał od Jezusa nowe imię - Piotr. Należał do Jego najbliższegogrona. Obecny podczas przemienienia na górze Tabor; złożył wyznanie, że Jezus jest Mesjaszem, SynemBoga (Mt 16,16 nn); kroczył po wodzie ku Jezusowi; był przy Nim w Ogrójcu; podczas aresztowaniaMistrza bronił Go, atakując sługę arcykapłana (J 18,10). Po zmartwychwstaniu Chrystus ukazał się Piotrowi,przekazując mu władzę pasterską (J 21,15-17). Po Zesłaniu Ducha Świętego wygłosił mowę misyjnądo Żydów, stając na czele uczniów i wyznawców Chrystusa. Duszpasterską działalność prowadziłpoza Jerozolimą - w Samarii, Liddzie, Jaffie, Cezarei Nadmorskiej. Wędrował do Antiochii, następnie doAzji Mniejszej, a potem do Rzymu. Tutaj założył gminę chrześcijańską i został jej pierwszym biskupem.Po śmierci Heroda (+ 44) wrócił do Jerozolimy. W roku 48/49 przewodniczył Soborowi Jerozolimskiemu,po czym wrócił do Rzymu. Ewangelie ukazują jego szczególną pozycję w gronie apostołów. PismaNowego Testamentu wymieniają go 150 razy Podczas prześladowania chrześcijan przez Nerona w latach64 - 67 św. Piotr został aresztowany i ukrzyżowany głową w dół. Jest autorem dwóch listów należącychdo Nowego Testamentu. Nad jego grobem wzniesiono w 320 r. kościół, który ostateczną formę przybrałw postaci bazyliki Watykańskiej. Św. Piotr, pierwszy papież, jest patronem m. in. diecezji w Rzymie,Berlinie, Lozannie; miast: Awinionu, Biecza, Duszników Zdroju, Frankfurtu nad Menem, Genewy Hamburga,Nantes, Poznania, Rygi, Rzymu, Trzebnicy; a także blacharzy, budowniczych mostów, kowali,kamieniarzy, marynarzy, rybaków, zegarmistrzów. Wzywany jako orędownik podczas epilepsji, gorączki,febry, ukąszenia przez węże.W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apostoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach.Od IV w. (medalion z brązu - Watykan, mozaika w S. Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra - szerokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta broda. Od XII wieku przedstawianyjest jako siedzący na tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, dwa klucze symbolizująceklucze Królestwa Bożego, kogut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, sieci, skała - stanowiącealuzje do wydarzeń w jego życiu, tiara w rękach.

Podobne prace

Do góry