Ocena brak

Święty Melchior Grodziecki

Autor /sting Dodano /09.01.2013

Św. Melchior Grodziecki, kapłan, męczennik. Urodził się w szlacheckiej rodzinie herbu Radwan, w Cieszyniew 1582 r. Po skończeniu szkoły średniej u jezuitów w Wiedniu wstąpił do tegoż zgromadzenia. Ponowicjacie odbył praktykę nauczycielską w kolegium jezuickim w Brnie, a potem w Kłodzku. W 1614 r.przyjął święcenia kapłańskie. Został mianowany kaznodzieją w Pradze, a następnie kapelanem wojskowymw Koszycach. Podczas prześladowania katolików w Czechach, kiedy Koszyce zajęło wojsko JerzegoRakoczego, pochwycono św. Melchiora oraz dwu innych kapłanów. Poddany okrutnym torturom, poniósłmęczeńską śmierć 7 września 1619 r. razem ze Stefanem Pongraczem, Węgrem, jezuitą i MarkiemKriżem, Chorwatem, kononikiem ze Strzygonia. Pochowano ich w okolicy Koszyc, następnie przeniesionodo kościoła sióstr urszulanek w Tyrnawie. Beatyfikowani przez Piusa X (1905). Męczenników kanonizowałJan Paweł II w 1995 r. Patron archidiecezji katowickiej.W ikonografii męczennicy przedstawiani są w szatach jezuickich.

Podobne prace

Do góry