Ocena brak

Święty Ludwik Maria Grignion de Montfort

Autor /enej Dodano /08.01.2013

Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, kapłan (1073 - 1710). Pochodził ze starego francuskiego rodu.Uczył się w Rennes oraz w Paryżu. Po przyjęciu święceń kapłańskich pracował jako kapelan szpitala wPoitiers. Założył z Marią Ludwiką Trichet zgromadzenie żeńskie dla pielęgnowania chorych. Następnie zwoli przełożonych został misjonarzem. Wędrował od wioski do wioski, od miasteczka do miasteczka igłosił Boże Słowo. Ludwik miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Oddal się Jej w “niewolę miłości”i na wyłączną własność. Pisał traktaty teologiczne i ascetyczne, teksty modlitw i pobożnych pieśni.Najważniejszym tekstem, aktualnym do dzisiaj, jest “Traktat o doskonałym nabożeństwie do NMP”. Pozostawiłpo sobie dwa zakony. Akt oddania siebie Maryi podejmowali później papieże, teologowie, m. in.Stefan kardynał Wyszyński oraz Jan Paweł II, który w swoim herbie umieścił zawierzenie Bogurodzicy:“Totus Tuus” - “Cały Twój”. On też w uroczystym akcie powierzył NMP Kościół i świat.

Podobne prace

Do góry