Ocena brak

Święty Karol Boromeusz

Autor /sting Dodano /09.01.2013

Św. Karol Boromeusz, biskup. Urodził się na zamku Arona w 1538 r. jako syn arystokratycznego rodu.Studia ukończył na uniwersytecie w Pawii, uzyskując doktorat obojga praw (1559). Znawca sztuki. Grałpięknie na wiolonczeli. W 23 roku życia mianowany kardynałem i arcybiskupem Mediolanu. Święceniakapłańskie i biskupie przyjął dopiero dwa lata później. Po niespodziewanej śmierci brata, która była dlaniego duchowym wstrząsem, podjął życie pełne pobożności i ascezy Współpracując ze swoim wujem,papieżem Piusem IV, doprowadził do końca Sobór Trydencki. Uchwały tego soboru wprowadził w swejdiecezji. Założył pierwsze seminarium duchowne. Hojny dla ubogich, żył ubogo. Podczas zarazy w Mediolanie(1576) niósł pomoc chorym, oddał wszystko, nawet własne łóżko. Zmarł 3 listopada 1584 r. Pozostawiłpo sobie dorobek pisarski. Beatyfikowany w 1602 r., kanonizowany w 1610. Patron boromeuszek,diecezji w Lugano i Bazylei, uniwersytetu w Salzburgu; bibliotekarzy, instytutów wiedzy katechetycznej,proboszczów, profesorów seminarium.W ikonografii św. Karol Boromeusz przedstawiany jest w stroju kardynalskim. Jego atrybutami są: bicz,czaszka, gołąb, kapelusz kardynalski, krucyfiks; postronek na szyi, który nosił podczas procesji pokutnych.

Podobne prace

Do góry